Kursy dla fizjoterapeutów - Targi - Konferencje – Fizjoterapiaonline.pl


Szkolenia

// wstecz

Kursy dla fizjoterapeutów


szkolenia

Szukaj: Kursy Targi Konferencje:

Zapraszamy fizjoterapeutów i nie tylko do przeglądania działu Szkolenia, znajdą tu Państwo nie tylko kursy dla fizjoterapeutów ale także konferencje, targi i inne wydarzenia związane z fizjoterapią. Zapraszamy serdecznie do kontaktu z nami!
Dynamic Neuromuscular Stabilization wg Kolara

Wrocław - Terapia Taktylna

Termin: od 2015-09-19 do 2015-09-20
Miasto: Wrocław
E-mail: asto@home.pl
Telefon: 537 252 101

Terapia Taktylna dr Swietłany Masgutowej jest jedną z bazowych technik terapeutycznych stosowanych w metodzie dr S. Masgutowej. Neurosensomotoryczna terapia taktylna proponuje techniki masażu i stymulacji skóry, które wpływają na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu.

Współdziała ona z metodą integracji odruchów. Jest rodzajem masażu, który pobudza oraz przygotowuje receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensoryczno-motorycznych pochodzących z otoczenia. Zwiększa świadomość ciała i reguluje zaburzenia skóry w odbiorze wrażeń dotykowych. Reguluje reakcje mózgu na informacje pochodzące ze skóry i mięśni. Normalizujące działanie, potwierdzone w pracy z dziećmi i dorosłymi, pozwala na łączenie terapii taktylnej z różnymi innymi technikami rehabilitacji, z masażami oraz stosowanie jej oddzielnie jako metodę relaksującą i wspierającą rozwój dziecka, a także pomocną w terapii osób dorosłych.

Techniki te wykorzystują specjalny dotyk i stymulację, co reguluje:

integrację odruchów,
zakres napięcia mięśniowego,
integrację sensomotoryczną,
świadomość kinestetyczną.
Metoda neurosensomotorycznej terapii taktylnej jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:

porażeniami mózgowymi, autyzmem, zachowaniami agresywnymi, lękami i fobiami, opóźnieniami w rozwoju umysłowym, nadpobudliwością psychoruchową, trudnościami w nauce, zaburzeniami mowy, zaburzeniami integracji sensorycznej

Kurs przeznaczony jest dla:

terapeutów, fizjoterapeutów, rehabilitantów, psychologów, pedagogów, którzy chcą poszerzyć swój warsztat.
rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych pragnących na co dzień pomagać swoim podopiecznym.
Kurs obejmuje 18 godzin dydaktycznych.

Koszt: 590 zł

Uczestnicy otrzymują certyfikat o ukończeniu kursu Terapii taktylnej wydany przez Międzynarodowy Instytut Dr Swietłany Masgutowej.

Szkolenie prowadzi certyfikowana instruktorka metody: Joanna Kowalewska

Informacje oraz zapisy: asto@home.pl tel.537 252 101


Lokalizacja szkolenia:
https://www.google.pl/maps/place/D%C4%85browskiego+32,+Wroc%C5%82aw/@51.1004292,17.0414774,17z/data=!4m2!3m1!1s0x470fc27b2f28059b:0xc682a5f665ebbf38
Dodano: 2015-06-19 15:14:43