Kursy dla fizjoterapeutów - Targi - Konferencje – Fizjoterapiaonline.pl


Szkolenia

// wstecz

Kursy dla fizjoterapeutów


szkolenia

Szukaj: Kursy Targi Konferencje:

Zapraszamy fizjoterapeutów i nie tylko do przeglądania działu Szkolenia, znajdą tu Państwo nie tylko kursy dla fizjoterapeutów ale także konferencje, targi i inne wydarzenia związane z fizjoterapią. Zapraszamy serdecznie do kontaktu z nami!
Dynamic Neuromuscular Stabilization wg Kolara

Kraków - Dry needling - Igłoterapia sucha punktów spustowych

Termin: od 2017-10-05 do 2017-10-08
Miasto: Kraków
E-mail: biuro@rehakursy.pl
Strona www: https://www.rehakursy.pl/krakow
Telefon: 507163953

Przygotowanie do szkolenia

Przed rozpoczęciem szkolenia zalecamy wszystkim uczestnikom przygotowanie się do zajęć tak, aby w pełni skorzystać z przekazywanej wiedzy i umiejętności. W zakres informacji wartych powtórzenia wchodzą:

anatomia strukturalna i kinezjologia układu mięśniowego
anatomia strukturalna i topograficzna układu nerwowego
anatomia strukturalna i topograficzna układu naczyniowego

Opis szkolenia

Igłoterapia sucha (DN) punktów spustowych staje się coraz bardziej popularnym narzędziem pracy fizjoterapeutów na całym świecie. Dzieje się tak, gdyż w rękach wykształconego specjalisty jest narzędziem skutecznym i bezpiecznym. DN jest wyjątkowym narzędziem terapeutycznym, gdyż stanowi wyjątkową formę stymulacji tkanek, której nie udaje się osiągnąć manualnie, czy ćwiczeniami. DN - tak jak każda inna forma terapeutyczna - nie rozwiąże każdego problemu. Sztuką nie jest samo nakłuwanie, a wiedza i umiejętności "co", "kiedy", "dlaczego" i "jak".
Mięśniowo-powięziowe punkty spustowe (MTrP) są jedną z najczęściej spotykanych dysfunkcji narządu ruchu. Powodowany przez ich aktywność ból uniemożliwia normalnie funkcjonowanie, lecz także spowalnia lub uniemożliwia progresję procesu terapeutycznego. MTrP wywołują uwrażliwienie układu nerwowego powodując chronifikację dysfunkcji, gdzie często nawet prawidłowo prowadzona terapia nie może przerwać błędnego koła dysfunkcji MTrP. Igłoterapia sucha jest obecnie najskuteczniejszą formą redukcji uwrażliwienia układu nerwowego w przypadku MTrP.
Nasze szkolenie poprowadzi Cię przez cały proces zdobywania wiedzy i umiejętności igłoterapii suchej punktów spustowych. Właśnie dlatego nasz program zawiera tyle godzin dydaktycznych. Poruszamy każdy szczegół teoretyczny i praktyczny związany z DN tak, aby nasi uczestnicy po ukończeniu szkolenia posiadali pełnię wiedzy diagnostycznej i zabiegowej, a nie znali same techniki. Sztuką jest znać "technikę" igłoterapii, a nie "techniki", czyli wybrane aplikacje w określonych miejscach.

Cele i efekty kształcenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie rozumiał:

anatomię i fizjologię układu mięśniowo-powięziowego
biomechanikę układu mięśniowo-powięziowego
patoneurofizjologię punktów spustowych
mechanizmy bólu lokalnego i rzutowanego z układu mięśniowo-powięziowego
mechanizmy powstawania i utrzymywania się zespołów bólu mięśniowo-powięziowego
współwystępowanie dysfunkcji somatycznych, trzewnych i autonomicznych
podstawy oddziaływania, metodykę zabiegową oraz bezpieczeństwo zabiegów DN

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:

przeprowadzić wywiad i badanie kliniczne w kontekście mięśniowo-powięziowych zespołów bólowych
różnicować dysfunkcje i patologie somatyczne, trzewne i autonomiczne w kontekście mięśniowo-powięziowych zespołów bólowych
rozpoznawać wzorce rzutowanego bólu mięśniowo-powięziowego
przeprowadzić badanie manualne i określić wzorzec zaburzenia mięśniowo-powięziowego, w tym wzorzec przeciążeniowy, kompensacyjny i neurogenny
planować i wykonać terapię punktów spustowych metodą DN
zapobiegać i postępować w przypadkach niepożądanych odpowiedzi i komplikacji śród- i pozabiegowych

Program szkolenia

Struktura

Program szkoleniowy składa się z 2 modułów oraz końcowego egzaminu certyfikacyjnego. Program obejmuje łącznie 8 dni szkoleniowych oraz 84 godziny dydaktyczne kontaktowe oraz zaleca przynajmniej 100 godzin samokształcenia w zakresie anatomii, biomechaniki i neuronatomii.

Uczestnik po ukończeniu obu modułów szkolenia może bezpłatnie przystąpić do egzaminu. Pomyślne zaliczenie egzaminu jest podstawą wydania certyfikatu.

Moduł 1 (DN-UQ)

podstawy naukowe i metodyczne diagnostyki i terapii punktów spustowych
techniki palpacji, badania i igłoterapii suchej kwadrantu górnego ciała

Moduł 2 (DN-LQ)

zaawansowane elementy badania i wnioskowania klinicznego punktów spustowych
techniki palpacji, badania i igłoterapii suchej kwadrantu dolnego ciała

Egzamin certyfikacyjny (DN-Ex)

składa się z części teoretycznej i praktycznej
szczegóły w dalszej części informatora

Zagadnienia teoretyczne

Zagadnienia teoretyczne przekazywane są w formie wykładów, prezentacji, pokazów i paneli dyskusyjnych.

Struktura układu mięśniowo-powięziowego

1.1. Podstawowy schemat budowy mięśnia
1.2. Przyczep - typologia i funkcje
1.3. Ścięgno - typologia i funkcje
1.4. Rdzeń ścięgnisty - typologia i funkcje
1.5. Pochewka ścięgnista i troczek - typologia i funkcje 1.6. Brzusiec - typologia i funkcje
1.7. Architektura makro- i mikroskopowa brzuśca mięśniowego
1.8. Około- i śródmięśniowa tkanka łączna

Unerwienie układu mięśniowo-powięziowego

2.1. Ogólny schemat unerwienia tkanki mięśniowo-powięziowej
2.2. Typologia i rozmieszczenie zakończeń aferetnych w tkance mięśniowo-powięziowej
2.3. Typologia i rozmieszczenie zakończeń eferentnych w tkance mięśniowo-powięziowej
2.4. Typologia i funkcja włókien nerwowych zaopatrujących układ mięśniowo-powięziowy

Unaczynienie układu mięśniowo-powięziowego

3.1. Ogólny schemat unaczynienia mięśnia
3.2. Mechanizmy i warunki pracy śródmięśniowego układu naczyniowego

Skurcz mięśniowy

4.1. Neurologia skurczu mięśniowego oraz kontroli nerwowo-mięśniowej
4.2. Biomechanika skurczu mięśniowego i przenoszenia naprężeń
4.3. Biomechanika reakcji łańcuchowych narządu ruchu
4.4. Podstawy kompensacji i adaptacji narządu ruchu w kontekście zaburzeń mięśniowo-powięziowych

Punkty spustowe - definicje i terminologia

Zmiany towarzyszące punktom spustowym - aktualny przegląd literatury naukowej

6.1. Zmiany strukturalne i biomechaniczne
6.2. Zmiany płynowe i hemodynamiczne
6.3. Zmiany biochemiczne
6.4. Zaburzenia czynnościowe

Hipotezy patofizjologiczne punktów spustowych - aktualny przegląd literatury naukowej

7.1. Hipoteza kryzysu energetycznego wg Simonsa i Gerwina (1994, 2004)
7.2. Hipoteza modulacji ośrodkowej wg Hockinga (2010)
7.3. Hipoteza neurogenna wg Srbely’ego (2010)
7.4. Hipoteza neurofizjologiczna wg Partanena (1999, 2010)
7.5. Hipoteza radikulopatyczna wg Gunna (1997)

Ból mięśniowy

8.1. Podstawy nauk o bólu - terminologia i definicje
8.2. Klasyfikacja urazów i dysfunkcji mięśniowych
8.3. Lokalny ból mięśniowy
8.4. Rzutowany ból mięśniowy

Dysfunkcje wywoływane aktywnością punktów spustowych

9.1. Dysfunkcje motoryczne
9.2. Dysfunkcje sensoryczne
9.3. Dysfunkcje autonomiczne

Czynniki wywołujące i podtrzymujące aktywność punktów spustowych

10.1. Przeciążenie mięśnia
10.2. Relacje agonistów i antagonistów
10.3. Relacje odruchowe
10.4. Zaburzenia trzewne, a punkty spustowe
10.5. Zaburzenia neurogenne, a punkty spustowe

Kryteria diagnostyczne punktów spustowych

11.1. Napięte pasmo mięśniowe
11.2. Punkt maksymalnej drażliwości
11.3. Odtworzenie wzorca dolegliwości pacjenta
11.4. Lokalna odpowiedź drżeniowa

Podstawy igłoterapii suchej (DN)

12.1. Budowa i typologia suchej igły
12.2. Mechanizmy oddziaływania DN
12.3. Bezpieczeństwo i higiena zabiegów DN
12.4. Wskazania i przeciwwskazania do DN
12.5. Powikłania śród- i pozabiegowe oraz procedury postępowania

Zagadnienia praktyczne

Zagadnienia praktyczne przekazywane są w formie pokazów i instruktarzu, po czym uczestnicy ćwiczą umiejętności na sobie w parach. Zajęcia praktyczne zajmują około 75% czasu szkoleniowego.

Układ mięśniowy - anatomia sekcyjna (atlasy), topograficzna i palpacyjna układu mięśniowego

1.1. Elementy wywiadu klinicznego
1.2. Badanie siły, długości i odruchów głębokich poszczególnych mięśni

Nerwy obwodowe - anatomia sekcyjna (atlasy), topograficzna i palpacyjna nerwów obwodowych

2.1. Elementy wywiadu klinicznego
2.2. Badanie siły, długości i odruchów głębokich poszczególnych mięśni

Układ naczyniowy - anatomia sekcyjna (atlasy), topograficzna i palpacyjna

3.1. Elementy wywiadu klinicznego
3.2. Badanie siły, długości i odruchów głębokich poszczególnych mięśni

Badanie kliniczne mięśnia

4.1. Badanie tonusu mięśniowego
4.2. Badanie długości mięśnia
4.3. Badanie siły mięśniowej
4.4. Badanie odruchów na rozciągnięcie
4.5. Badanie kinestezji
4.6. Badanie napiętych pasm
4.7. Badanie punktów maksymalnej drażliwości
4.8. Odtwarzanie lokalnej odpowiedzi drżeniowej

Podstawy różnicowania i wnioskowania klinicznego

5.1. Różnicowanie odtwarzanych dolegliwości pacjenta
5.2. Podstawy wnioskowania klinicznego dla potrzeb terapii punktów spustowych

Elementy praktyczne igłoterapii suchej

6.1. Informowanie i zgoda pacjenta
6.2. Przygotowanie miejsca zabiegowego
6.3. Przygotowanie narzędzi i okolicy zabiegowej
6.4. Dobór igły
6.5. Metody stabilizacji tkanki
6.6. Zasady wkłucia
6.7. Zasady penetracji tkanki
6.8. Metody manipulacji igłą i wzbudzania odpowiedzi zabiegowych
6.9. Sposoby stopniowania intensywności zabiegu DN
6.10. Zasady wycofania igły
6.11. Postępowanie pozabiegowe
6.12. Sposoby minimalizacji tkliwości pozabiegowej

Egzamin certyfikacyjny

W celu uzyskania certyfikatu należy podejść do egzaminu certyfikacyjnego. Termin egzaminu certyfikującego zostanie ustalony podczas zkolenia. Egzamin odbywa się nie wcześniej niż 3 miesiące od zakończenia ostatniego modułu. Udział w egzaminie jest bezpłatny.

Część teoretyczna

ma formę testu, zwierającego 20-30 pytań z tylko jedną odpowiedzią prawidłową

zaliczenie testu wymaga od uczestnika udzielenia 85% poprawnych odpowiedzi

odpowiedzi błędne nie są punktowane ujemnie

zakres pytań obejmuje głównie teorię - podstawy naukowe MTrP, badanie, różnicowanie, anatomię, biomechanikę, metodykę i bezpieczeństwo DN, wskazania i przeciwwskazania DN

Część praktyczna

ma formę pokazu wywiadu, badania i technik DN na wylosowanych przez uczestnika 2 mięśniach

ocenie poddawana jest znajomość anatomii, biomechaniki, unerwienia i unaczynienia, topografii i palpacji, przygotowania stanowiska i pacjenta, higieny i bezpieczeństwa oraz techniki igłowania

zaliczenie części praktycznej wymaga uzyskania 85% maksymalnej liczby punktów za oba pokazy

Instruktor

Karol Szapel

Fizjoterapeuta, ortopedyczny i osteopatyczny terapeuta manualny. Dyplom magisterski z fizjoterapii zdobył na Wydziale Rehabilitacji AWF w Warszawie. Swoje kształcenie podyplomowe, jak i pracę z pacjentami rozpoczął już podczas 2 roku studiów. Igłoterapią suchą punktów spustowych zajmuje się od 10 lat, a dyplom igłoterapeuty zdobył w David G. Simons Academy (Szwajcaria).
Zajmuje się głównie zachowawczą terapią bólu ostrego i chronicznego, skupiając się na diagnostyce i wczesnych fazach rehabilitacji.

Wykształcenie

mgr fizjoterapii, AWF w Warszawie
Ortopedyczna Terapia Manualna, OMT Kaltenborn-Evjenth Konzept
Osteopatia, Flanders International College of Osteopathy (w trakcie)
Manualna Medycyna Ortopedyczna, International Academy of Orthopaedic Medicine (w trakcie)
Neurodynamika Kliniczna, Neurodynamic Solutions, Australia
Neuromobilizacje, Neuro-Orthopaedic Institute, Australia
Mięśniowo-Powięziowe Punkty Spustowe, David G. Simons Academy, Szwajcaria
Applied Functional Science (CAFS), Gray Institute, USA
Łańcuchy mięśniowo-powięziowe, Anatomy Trains, EU
Osteopatyczne Techniki Manipulacyjne, Daryl Herbert, UK
Osteopatyczne Techniki Trzewne, dr Steven Sandler, UK
Techniki Energizacji Mięśni, prof. Leon Chaitow, UK
Techniki Harmoniczne, prof. Eyal Lederman, UK
Reedukacja Nerwowo-Mięśniowa, prof. Eyal Lederman, UK
Funkcjonalny Taping Powięziowy, FFT Ron Alexander, Australia
Kinesio Taping

Forma omawiania mięśni

Każdy z zawartych w programie mięśni omawiany jest pod względem:

anatomii strukturalnej
biomechaniki i kinezjologii
wzorca dysfunkcji i bólu oraz badania fizykalnego
anatomii topograficznej i palpacyjnej
metodyki wykonania zabiegów DN
stref ryzyka i miejscowych przeciwwskazań


Dodano: 2017-06-14 15:39:25