Kursy dla fizjoterapeutów - Targi - Konferencje – Fizjoterapiaonline.pl


Szkolenia

// wstecz

Kursy dla fizjoterapeutów


szkolenia

Szukaj: Kursy Targi Konferencje:

Zapraszamy fizjoterapeutów i nie tylko do przeglądania działu Szkolenia, znajdą tu Państwo nie tylko kursy dla fizjoterapeutów ale także konferencje, targi i inne wydarzenia związane z fizjoterapią. Zapraszamy serdecznie do kontaktu z nami!
Dynamic Neuromuscular Stabilization wg Kolara

ŁÓdź - Podstawy neurorehabilitacji - udar mózgu

Termin: od 2019-10-26 do 2019-10-27
Miasto: ŁÓdź
E-mail: szkolenia@tromed.pl
Strona www: szkolenia.tromed.pl
Telefon: 501893590

Program szkolenia - moduł I obejmuje:
Zajęcia teoretyczne:
1.udar mózgu, kliniczne następstwa udaru, diagnostyka dla potrzeb fizjoterapii, rokowanie, mechanizmy zdrowienia po udarze, plastyczność układu nerwowego
2.aktualne zaleceniach dotyczące fizjoterapii pacjentów po udarze mózgu (niedokrwiennym i krwotocznym) - doświadczenia własne w realizacji wytycznych.
Zajęcia praktyczne:
1.przykłady terapii pacjentów po udarze mózgu w okresie wczesnej i wtórnej rehabilitacji
2.propozycje rozwiązywania podstawowych problemów strukturalnych i funkcjonalnych (wiotkość, nadmierna spastyczność, zaburzenie funkcji kończyny górnej /sięganie, chwytanie i manipulowanie/ oraz kończyny dolnej i tułowia /reedukacja postawy, zmiany pozycji, pionizacja i lokomocja/)
3.podstawy metod neurofizjologicznych – wykorzystanie metody Bobathów w rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu

Program szkolenia - moduł II obejmuje warsztaty praktyczne:
1.diagnostyka funkcjonalna u pacjenta po udarze mózgu.
2.podstawowe problemy strukturalne i funkcjonalne, propozycje terapii:
a.reedukacja funkcji kończyny górnej: sięganie, chwytanie, manipulowanie,
b.reedukacja postawy - kontrola posturalna, pionizacja: zmiany pozycji, aktywności tułowia, balans (testy statyczne i dynamiczne),
c.reedukacja funkcji kończyny dolnej, lokomocja: analiza prawidłowego chodu, analiza mechanizmów chodu patologicznego, badanie segmentarne, „torowanie” fazy podporowej i przenoszenia,
d.strategie rehabilitacji: reedukacja funkcji ruchowych, kompensacja kierowana, terapia ruchowa wymuszona koniecznością, metody neurofizjologiczne
e.przykłady terapii pacjentów po udarze mózgu w okresie wczesnej i wtórnej rehabilitacji
3.dysfagia:
a)przyczyny, objawy, konsekwencje zaburzeń połykania,
b)testy połykania, ocena zaburzeń połykania, wytyczne,
c)zasady bezpiecznego karmienia, kryteria doboru konsystencji pokarmów oraz instruktaż dla rodziny,
d)strategie terapeutyczne: adaptacja posturalna (mobilizacja żuchwy, mięśnia 2 brzuśćcowego, MOS), ćwiczenia miofunkcyjne, stymulacja sensoryczna łuków podniebiennych i tylnej ściany gardła),
e)specjalne techniki ułatwiające połykanie.
4.wyroby medyczne dla pacjenta po udarze -możliwości i ograniczenia.

Szkolenie prowadzą: dr n. med. Magdalena Pruszyńska specjalista fizjoterapii, asystent Kliniki Neurologii i Udarów Mózgu USK im. WAM w Łodzi oraz Kliniki Rehabilitacji Ortopedycznej i Pourazowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (staż pracy ponad 15 lat – były asystent Kliniki Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej UM, Oddziału Udarowego z Wczesną Rehabilitacją Neurologiczną WSS im M. Kopernika w Łodzi i wielu innych).
mgr Monika Wutke, specjalista fizjoterapii, oligofrenopedagog i terapeuta zajęciowy specjalizujący się w neurorehabilitacji dzieci i dorosłych (staż pracy 15 lat m.in. w oddziale rehabilitacji neurologicznej oraz ogólnoustrojowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Zgierzu, Ośrodku Wczesnej Interwencji w Zgierzu oraz Poradniach Rehabilitacyjnych dla dzieci w Łodzi).
mgr Ewa Świątek, fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy z ponad 10 letnim doświadczeniem pracy z pacjentami neurologicznymi. Koordynator zespołu wczesnej rehabilitacji neurologicznej w Regionalnym Centrum Profilaktyki i Leczenia Udarów Mózgu, Oddział Udarowy z Wczesną Rehabilitacją Neurologiczną w WSS im. Kopernika w Łodzi.
Prowadzące szkolenie są terapeutkami wielu metod specjalnych (m.in. metody Bobath dla dorosłych, PNF, neuromobilizacji, terapii manualnej) z wieloletnim doświadczeniem w pracy z pacjentami neurologicznymi.

Zapisy:
TROMED – zaopatrzenie medyczne
93-309 Łódź, ul.Grażyny 2/4 (wejście Rzgowska 169/171)
tel: (42) 684 32 02; 501 893 590
e-mail: szkolenia@tromed.pl
www.szkolenia.tromed.pl


Dodano: 2019-07-22 19:48:32