Fizjoterapia Praca - Fizjoterapia – Ogłoszenia – Praca dla fizjoterapeutów

Ogłoszenia

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia Praca

Fizjoterapia to Twoja pasja, ale również zawód, profesja? Z myślą o wszystkich poszukujących pracy, ale również o tych poszukujących wybitnych specjalistów, umieszczamy na naszym portalu najnowsze oferty pracy dla fizjoterapeutów. Dodatkowo odnaleźć na portalu można atrakcyjne oferty sprzedaży sprzętu rehabilitacyjnego. Zapraszamy do śledzenia tej zakładki.

Starachowice - Fizjoterapeuta

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku:
Fizjoterapeuta
w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci

Zatrudnienie:
 umowa o pracę na zastępstwo

Wymagania
 wykształcenie wyższe w zakresie fizjoterapii
 ukończone kursy z metody PNF, NDT-Bobath, Vojty, SI

Opis stanowiska:
Zatrudniona osoba wykonywać będzie zadania z zakresu rehabilitacji dzieci, w tym niemowląt, zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym (głównie z grupy wysokiego ryzyka ciążowo – porodowego) oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym

Wymagane dokumenty:

 kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania na stronie internetowej PZOZ – www.szpital.starachowice.pl – w zakładce: Ogłoszenia → Druki do pobrania)
 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe i kwalifikacje zawodowe
 list motywacyjny
 CV opatrzone własnoręcznym podpisem zawierające klauzulę o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy i we wszystkich załączonych do niej dokumentach na potrzeby niezbędne do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko fizjoterapeuty w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, a w przypadku zatrudnienia na potrzeby zatrudnienia (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 1182 z późn. zm.)”.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji zawierającej wymagane dokumenty z dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisko fizjoterapeuty w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci” w sekretariacie/kancelarii Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, pocztą na adres: Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej 27-200 Starachowice ul. Radomska 70 lub drogą mailową: info@szpital.starachowice.pl.

 Termin składania ofert upływa w dniu 17.11.2017 r.
 Aplikacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Telefon: 041 273 91 88
E-mail: a.jakutowicz@szpital.starachowice.pl
Strona www: www.szpital.starachowice.pl
Dodano: 2017-11-08 15:48:50