Fizjoterapia Praca - Fizjoterapia – Ogłoszenia – Praca dla fizjoterapeutów

Ogłoszenia

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia Praca

Fizjoterapia to Twoja pasja, ale również zawód, profesja? Z myślą o wszystkich poszukujących pracy, ale również o tych poszukujących wybitnych specjalistów, umieszczamy na naszym portalu najnowsze oferty pracy dla fizjoterapeutów. Dodatkowo odnaleźć na portalu można atrakcyjne oferty sprzedaży sprzętu rehabilitacyjnego. Zapraszamy do śledzenia tej zakładki.
Dynamic Neuromuscular Stabilization wg Kolara

Warszawa - fizjoterapeuta

NARODOWY INSTYTUT GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI
IM. PROF. DR HAB. MED. ELEONORY REICHER
poszukuje kandydata na stanowisko:

fizjoterapeuta

wymiar czasu pracy: 1 etat
Miejsce pracy: Warszawa, ul. Spartańska 1

Ogólny zakres obowiązków:
• wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych wg zleceń lekarzy
• przeprowadzanie oceny funkcjonalnej i praca z pacjentem
• prowadzenie dokumentacji medycznej

Oczekujemy:
• ukończone studia (mgr lub licencjat) na kierunku fizjoterapia oraz aktualne prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty
• mile widziane dodatkowe kursy w zakresie fizjoterapii
• komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:
• stabilną pracę,
• pakiet socjalny,
• możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku,
• pracę w prestiżowej instytucji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. CV
2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów rekrutacji.

Dodatkowe informacje:
• zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami,
• po zakończeniu procesu rekrutacji nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
• Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres rekrutacja@spartanska.pl lub osobiście pod adresem:
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, ul. Spartańska 1, Warszawa – w Dziale Spraw Personalnych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1. administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnię nie jest Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab.Eleonory Reicher, adres: ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa;
2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować
3. w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@spartanska.pl;
4. administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków
i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. Dane osobowe pracowników
są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających
z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
5. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
6. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej;
7. mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.


Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 30 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru;
2. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze
na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału
w naborze na wolne stanowisko pracy;
4. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.
E-mail: dorota.wysocka@spartanska.pl
Strona www: www.spartanska.pl
Dodano: 2018-07-24 10:00:35