Fizjoterapia Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży w wybranych grupach wiekowych - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

V WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Tematy wiodące: Badania podstawowe w rehabilitacji i fizjoterapii Rehabilitacja w geriatrii Warszawa, 15 kwietnia 2011 r. - Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży w wybranych grupach wiekowych


Piotr Kostrzębski1, Michał Bojemski1, Michał Dzierzgwa1, Iwona Koj1, Aneta Błońska2 

Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży w wybranych grupach wiekowych 

1 SKN Fizjoterapii Podkowiańskiej Wyższej Szkoły Medycznej 
2 Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna 
Opiekun koła: dr Aneta Błońska 

Wstęp. Aktywność ruchowa w wieku szkolnym jest niezwykle istotna dla prawidłowego rozwoju fizycznego 
dzieci i młodzieży oraz postrzegana jest jako profilaktyka wielu chorób. Poprzez wszelkie formy aktywności 
ruchowej, sportowej kształtują się prawidłowe nawyki odgrywające ważną rolę w życiu dorosłego człowieka. 
Celem niniejszej pracy było przedstawienie problematyki związanej z aktywnością ruchową i zainteresowaniami 
pozaszkolnymi wybranych grupach wiekowych. 

Materiał i metody. Przeprowadzono autorską ankietę w wybranych szkołach Podkowy Leśnej w klasach 
wskazanych przez dyrekcję szkół. Zbadano aktywność ruchową dziewcząt i chłopców prowadzoną na 
zajęciach wychowania fizycznego, pozaszkolnych zajęciach sportowych oraz zainteresowania sportowe jako 
hobby. Zbadano 39 osób w przedziale wiekowym 11-17 lat, w klasach: piątej szkoły podstawowej, drugiej 
gimnazjum i drugiej liceum. 

Wyniki. Badanie wykazało, że aktywność fizyczną przejawia 89% dziewcząt i 80% chłopców. Spośród 
uczniów szkoły podstawowej 38% (6 chłopców, 3 dziewcząt) przebadanych deklaruje, że gry komputerowe 
sprawiają im więcej przyjemności niż gry i zabawy ruchowe w gronie rówieśników, w szkole gimnazjalnej 
podobny pogląd przejawia 19% ankietowanych (8 chłopców, 9 dziewcząt), a w liceum 44% ( 2 chłopców, 5 
dziewcząt). 85% badanych deklaruje, iż uprawia sport w czasie wolnym od zajęć szkolnych oraz taki sam 
procent uprawia sporty zimowe. 

Wniosek. Na przykładzie badanej grupy wykazano, że młodzież niezależnie od wieku chętnie poświęca czas 
na aktywność fizyczną i jest świadoma ewentualnych zagrożeń, jakie powoduje jej brak. 

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *