Fizjoterapia Aktywność fizyczna osób w starszym wieku zamieszkujących w małych miejscowościach - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

III Wiosna z Fizjoterapią Cykliczne Sympozjum Studenckich Kół Naukowych nt. Rehabilitacja w Geriatrii Warszawa, 3 kwietnia 2009 r. - Aktywność fizyczna osób w starszym wieku zamieszkujących w małych miejscowościachIII Wiosna z Fizjoterapią Cykliczne Sympozjum Studenckich Kół Naukowych nt. Rehabilitacja w Geriatrii Warszawa, 3 kwietnia 2009 r.

Ewelina Kurek1, Joanna Kufel1, Magdalena Kubak1, Katarzyna Broczek2

   1. Studenckie Geriatryczne Koło Naukowe przy Klinice Geriatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
   2. Klinika Geriatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

    * Wstęp. Aktywność fizyczna osób w wieku podeszłym uwarunkowana jest licznymi czynnikami, do których należą: styl życia, przyzwyczajenia i możliwości realizacji aktywności ruchowej. Celem pracy była ocena własnej aktywności fizycznej przez osoby w podeszłym wieku zamieszkujące w małych miejscowościach.

    * Materiał i metody. Badania przeprowadzono wśród mieszkańców gminy Maciejowice, powiat Garwolin, województwo mazowieckie. Grupa badana liczyła 30 osób (12 mężczyzn i 18 kobiet), których średnia wieku wynosiła 71,9 roku. Narzędziem badawczym była ankieta zawierająca 11 pytań. Pytania dotyczyły form i częstotliwości uprawiania aktywności fizycznej, motywacji do aktywności ruchowej oraz przeszkód w jej podejmowaniu.
    * Wyniki. Większość osób badanych uważała, że aktywność fizyczna odgrywa w ich życiu umiarkowanie ważną rolę. Osoby w starszym wieku podejmowały aktywność fizyczną głównie dlatego, że takie było zalecenie lekarza. Respondenci poświęcali średnio mniej niż 4 godziny tygodniowo na planowaną aktywność fizyczną i uprawianie sportu, a preferowaną formą aktywności ruchowej były spacery.
    * Wnioski. 1. Większość badanych osób starszych zamieszkujących małe miejscowości: nie miała odpowiedniej motywacji do podejmowania aktywności fizycznej, poświęcała zbyt mało czasu na aktywność fizyczną i często uważała swój udział w zajęciach sportowych za niepotrzebny. 2. W badanych miejscowościach istnieje pilna potrzeba tworzenia lokalnych programów aktywizacji ruchowej seniorów.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *