Fizjoterapia Analiza wybranych parametrów biomechanicznych mięśni wśród zawodników piłki nożnej i studentów Pańs - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

V WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Tematy wiodące: Badania podstawowe w rehabilitacji i fizjoterapii Rehabilitacja w geriatrii Warszawa, 15 kwietnia 2011 r. - Analiza wybranych parametrów biomechanicznych mięśni wśród zawodników piłki nożnej i studentów Pańs


Łukasz Kamiński1, Łukasz Kaleńczuk1, Mariusz Hernik2, Aleksandra Jaruszewska2 

Analiza wybranych parametrów biomechanicznych mięśni wśród zawodników 
piłki nożnej i studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile 

1Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapeutów ?CREATUS? przy Zakładzie Fizjoterapii, 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile 
Opiekun Koła: dr Monika Grygorowicz 
2 Centrum Innowacyjnej Rehabilitacji ?Terapia PLUS? w Szczecinie 

Wstęp. Nowoczesny sprzęt pozwala na obiektywną ocenę poziomu siłowo-szybkościowego, tym samym 
pozwala no diagnostykę potencjału motorycznego testowanej osoby. Celem pracy jest analiza wybranych 
parametrów biomechanicznych mięśni wśród zawodników piłki nożnej i studentów PWSZ w Pile. 

Materiał i metody. Grupę I stanowiło 20-stu zawodników pierwszoligowego klubu piłki nożnej (wiek: 
24,25?2,81 lat, wzrost: 183,5?6,81cm,masa ciała: 79,95?6,38kg, lateralizacja: 3 osoby lewo-i 17 zawodników 
prawonożnych). Grupę II stanowiło 20-stu studentów PWSZ w Pile nie uprawiających zawodowo 
żadnego sportu (wiek: 21,6?2,46 lat, wzrost: 181,2?6,21cm, masa ciała: 80,95?7,77kg, lateralizacja: 
wszystkie osoby prawonożne). U wszystkich mężczyzn przeprowadzono pomiar izokinetyczny ruchu 
wyprostu i zgięcia w stawie kolanowym przy prędkości 60°/s (4 powtórzenia). Badani przed pomiarem 
wykonali piętnasto minutową rozgrzewkę w postaci truchtu na bieżni oraz serię próbną na badanej 
prędkości. Ocenę izokinetyczną wykonano na dynamometrze Biodex System 4 Pro. Wyniki przedstawiono 
w odniesieniu do kończyny dominującej i niedominującej. 
W analizach statystycznych wykorzystano wartość szczytowego momentu siły w przeliczeniu na kilogram 
masy ciała (PT/BW) oraz wartość współczynnika balansu mięśniowego pomiędzy zginaczami i prostownikami 
stawu kolanowego (H/Q). 

Wyniki. W grupie sportowców wartość PT/BW dla ruchu wyprostu w kończynie dominującej i niedominującej 
wyniosła odpowiednio: 310,82?30,46% i 327,62?30,46%. Natomiast dla ruchu zgięcia 
odnotowano: 188,13?19,03% i 186,74?22,25%. Wśród studentów wyprost: 300,9?38,09% i 290,7?45,12%. 
Przy zgięciu: 154,42?31,46% i 149,75?21,16%. 
Współczynnik H/Q u sportowców wyniósł w kończynie dominującej 60,9?8,02%, a kończynie 
niedominującej 57,27?8,36%. W grupie studentów odnotowano mniejsze wartości -51,22?6,21% w kończynie 
dominującej i 51,78?6,29% w kończynie niedominującej. 

Wniosek. Systematyczny trening prowadzi do poprawienia potencjału motorycznego. 

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *