Fizjoterapia Analiza występowania kontuzji wśród biegaczy a rola edukacyjna fizjoterapeuty - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

VII WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Temat wiodący: Badania podstawowe w rehabilitacji i fizjoterapii Warszawa, 19 kwietnia 2013 r. - Analiza występowania kontuzji wśród biegaczy a rola edukacyjna fizjoterapeuty


Ilona Wagner, Małgorzata Smoderek, Anna Mosiołek
Analiza występowania kontuzji wśród biegaczy a rola edukacyjna fizjoterapeuty
Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii przy Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii
II Wydziału Lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Opiekun Koła i Kierownik Zakładu: dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski
Opiekun pracy: mgr Anna Słupik
Wstęp. Bieganie jest coraz bardziej popularną formą aktywności fizycznej, gdyż jest to sport niewymagający
dużej ilości specjalistycznego wyposażenia, jak również odpowiedniego miejsca. Biegać można wszędzie,
dlatego tak dużo osób wybiera tą formę, jako codzienną aktywność fizyczną. Bieganie niesie ze sobą wiele
korzyści. Przede wszystkim ma pozytywny wpływ na układ krążenia, zwiększa wydolność serca, obniża
ciśnienie krwi, a także pomaga zredukować tkankę tłuszczową. Jednak jak każdy sport, również biegi niosą
ze sobą ryzyko urazów. Celem niniejszej pracy jest analiza występowania kontuzji wśród biegaczy.
Materiał i metody. Badanie przeprowadzono wśród osób, które regularnie biegają. Zbadano 201 osób, w tym
141 mężczyzn i 60 kobiet. Średni wiek badanych osób to 31 lat, najmłodsza osoba miała 17 lat, a najstarsza
54. Do przeprowadzenia badania wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety dotyczący charakteru
treningu biegowego, występowania kontuzji, bólu, rodzaju obuwia, a także źródeł wiedzy na temat treningu
biegowego. Analizę statystyczną wykonano za pomocą programu Statistica 10.0. z wykorzystaniem statystyk
podstawowych, testu chi-kwadrat i korelacji Pearsona. Poziom istotności statystycznej przyjęto dla p ? 0,05.
Wyniki. 38% ankietowanych miało, chociaż jedną kontuzję związaną z bieganiem. Najczęściej
wymienianymi kontuzjami były: urazy stopy i stawu skokowego 9%, urazy kolana 7% a także rozcięgna
podeszwowego 7%. Źródło, skąd ankietowani czerpią wiedzę na temat treningu biegowego było w podobny
sposób podawane przez osoby, które miały kontuzje jak i przez osoby, które nie miały kontuzji. Najczęstszą
odpowiedzią był internet, w każdej z grup zaznaczyło go ponad 97% ankietowanych. W obu grupach
fizjoterapeuci byli wskazywani z podobną częstotliwością. 13% osób które miały kontuzje zaznaczyło
fizjoterapeutę jako źródło wiedzy, a wśród osób nie mających kontuzji udzieliło tej samej odpowiedzi 8,9%
osób. 64,9% ankietowanych, którzy mieli urazy wykorzystuje książki, jako źródło wiedzy na temat treningu
biegowego. Jest to wynik istotny statystycznie, p=0,017. Obie grupy ankietowanych biegają po podobnych
podłożach, z taką samą częstotliwością był zaznaczany asfalt, jak i ścieżki leśne czy bieżnia mechaniczna.
90,7% osób, które miały kontuzje rozciągają się po bieganiu; wśród osób, które nie miały kontuzji tej samej
odpowiedzi udzieliło 75,7% ankietowanych. Jest to wynik istotny statystycznie, p=0,009. 
Wnioski. 1. Podłoże, po którym biegają ankietowani może nie mieć wpływu na występowanie urazów wśród
biegaczy. 2. Występowanie urazów podczas treningu biegowego może wpływać pozytywnie na zwiększenie
zainteresowania specjalistyczną wiedzą na temat biegania, którą powinni przekazywać również
fizjoterapeuci.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *