Fizjoterapia Czego nie wiemy o „zakwasach” - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

VII WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Temat wiodący: Badania podstawowe w rehabilitacji i fizjoterapii Warszawa, 19 kwietnia 2013 r. - Czego nie wiemy o „zakwasach”


Łukasz Kaleńczuk, Patryk Gródek
Czego nie wiemy o ?zakwasach?
Studenckie Koło Naukowe ?Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji? przy Katedrze Fizjoterapii
Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Opiekun SKN: dr hab. Małgorzata Paprocka-Borowicz
Wstęp i cel. Opóźniona bolesność mięśni szkieletowych (ang. delayed onset muscle soreness, DOMS) jest
zjawiskiem powszechnym. Fenomen ten cechuje się przede wszystkim tkliwością i bólem mięśni,
ograniczeniem zakresu ruchu oraz zmniejszeniem siły mięśniowej. Dotyczy on głównie tych mięśni, które
zaangażowane są w intensywną pracę ekscentryczną. Nieprzyjemne odczucia pojawiają się w czasie
pierwszych 24 godzin, osiągając swoje apogeum w 24 do 48 godzin, zanikając w 5 do 7 dni od zakończenia
aktywności fizycznej. Pomimo, że liczba publikacji naukowych wciąż narasta to mechanizmy
odpowiedzialne za wystąpienie DOMS, pozostają nie do końca odkryte czy wyjaśnione. Do dnia dzisiejszego
zaproponowano kilka teorii, które próbują wytłumaczyć powstawanie DOMS. Celem pracy była próba
zebrania i opracowania wyników badań, dotyczących mechanizmów powstawania opóźnionej bolesności
mięśni szkieletowych.
Materiał i metody. Przeszukano bazę PubMed, pod kątem słów ?doms? i ?lactic acid?. Przeanalizowano 24
prace (15 prac z okresu ostatniej dekady). Artykuły do których uzyskano pełny dostęp, odpowiadały słowom
kluczowym, a w wielu z nich często odnajdywano odniesienia do kolejnych publikacji. 
Wyniki. Po przeanalizowaniu zgromadzonego materiału, odnaleziono w literaturze następujące przyczyny
powstawania DOMS: teoria kumulacji kwasu mlekowego, teoria spazmu mięśniowego, teoria uszkodzenia
tkanki łącznej, teoria uszkodzenia mięśniowego, teoria wytworzenia się stanu zapalnego oraz teoria wycieku
enzymatycznego. Pojawiają się jednak doniesienia, które wskazują na to, że procesy leżące u podstaw
DOMS, mogą być wytłumaczone w oparciu o syntezę kilku z powyższych teorii. Wydaje się to być
najbardziej wiarygodnym wyjaśnieniem genezy DOMS.
Wnioski. 1. DOMS jest zjawiskiem, które w dalszym ciągu potrzebuje naukowego wyjaśnienia
szczegółowego mechanizmu powstawania. 2. W świetle dowodów literaturowych zdobytych do tej pory,
wydaje się, że istnieje potrzeba kontynuacji badań w zakresie etiologii powstawania DOMS.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *