Fizjoterapia Czy zawodowy muzyk potrzebuje fizjoterapeuty? - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Warszawa, 20 kwietnia 2012 r - Czy zawodowy muzyk potrzebuje fizjoterapeuty?


Łukasz Kaleńczuk

CZY ZAWODOWY MUZYK POTRZEBUJE FIZJOTERAPEUTY?

Studenckie Koło Naukowe Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji przy Katedrze Fizjoterapii 
Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Opiekun Koła i Kierownik Katedry: dr hab. n. med. Małgorzata Paprocka-Borowicz

Wstęp. Specyfika  zawodu muzyka  często zmusza  cały organizm lub jego część do pracy w warunkach
sprzyjających  powstawaniu  zaburzeń,  określanych  mianem  przeciążeń  zawodowych.  Obciążenia  jakich
doświadczają  muzycy  niejednokrotnie  skutkują  pojawianiem  się  objawów,  świadczących  o  nadmiernej
eksploatacji struktur głównie w obrębie układu nerwowo-mięśniowego. Celem niniejszej pracy była próba
określenia  stopnia  zapotrzebowania  na specjalistów  zajmujących  się  rehabilitacją  i  usprawnianiem
zawodowych muzyków.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono na grupie 70 studentów (22,4?2,10 lata; K: 41, M: 29) Akademii
Muzycznej  im.  Feliksa  Nowowiejskiego  w Bydgoszczy.  Instrumenty  smyczkowe  (altówka,  skrzypce,
wiolonczela,  kontrabas)  reprezentowało  38 respondentów  [52,1%],  instrumenty  dęte  -  15  [20,5%],
instrumenty klawiszowe (fortepian, organy) - 15 [20,5%], instrumenty perkusyjne - 2 [2,7%] oraz inne - 3
[4,1%]. W celu zebrania niezbędnych informacji wykorzystano autorską ankietę.
Wyniki. Zdaniem  66  spośród  wszystkich  respondentów  [94,3%]  liczba  specjalistów  zajmujących  się
rehabilitacją  i  usprawnianiem  zawodowych  muzyków  jest  niewystarczająca.  W  grupie  instrumentów
smyczkowych tego samego zdania było 37 ankietowanych [97,4%], klawiszowych 12 [80%], a w pozostałych grupach - 100%. Co więcej, 50 spośród wszystkich ankietowanych [71,4%] określiło to zapotrzebowanie na 8-10 punktów w skali gdzie: 0 = kompletnie niepotrzebni, 10 = bezwzględnie potrzebni.
Wnioski. 1. Istnieje potrzeba wykształcenia większej liczby specjalistów fizjoterapeutów, zajmujących się
zaburzeniami dotykającymi zawodowych muzyków. 2. Należy poszerzyć badania w obszarze profilaktyki
i uświadamiania przyczyn powstawania przeciążeń zawodowych w grupie zawodowych muzyków.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *