Fizjoterapia Diagnostyka funkcjonalna układu ruchu z wykorzystaniem systemu FMS - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

VII WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Temat wiodący: Badania podstawowe w rehabilitacji i fizjoterapii Warszawa, 19 kwietnia 2013 r. - Diagnostyka funkcjonalna układu ruchu z wykorzystaniem systemu FMS


Monika Teodorowicz, Paulina Pawłowska
Diagnostyka funkcjonalna układu ruchu z wykorzystaniem systemu FMS
Koło Naukowe Fizjoterapeutów, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego
Opiekun Koła: dr Dariusz Czaprowski
Wstęp i cel. Badanie funkcjonalne stanowi istotny element kompleksowej diagnostyki układu ruchu.
Koncepcja Functional Movement Screen (FMS) jest powszechnie wykorzystywaną w treningu sportowym
i rehabilitacji metodą oceny globalnych możliwości motorycznych człowieka. Celem pracy była ocena stanu
funkcjonalnego układu ruchu oraz determinujących go czynników na podstawie wyników testów FMS.
Materiał i metody. Badaniem objęto grupę 35 zdrowych osób (23 mężczyzn i 12 kobiet) w wieku 20-28 lat
(średnia 23,4 ?4,7). Badani wykonali zestaw 7 testów ruchowych wchodzących w skład koncepcji FMS.
Każdy z testów był oceniany w skali od 0 (wynik najgorszy) do 3 (wynik najlepszy) punktów. Maksymalna
możliwa do uzyskania liczba punktów wynosiła 21. Określono związek między uzyskanymi wynikami
a płcią, masą i wysokością ciała, BMI oraz poziomem aktywności fizycznej. Analizę wykonano przy użyciu
programu Statistica 7.1 (StatSoft, Polska).
Wyniki. Mediana wyniku testów FMS wyniosła 17 (min-max: 13-21), natomiast dominanty D1 ? 15 oraz
D2 - 17. Nie stwierdzono istotnej zależności między wiekiem, wysokością i masą ciała oraz BMI a wynikiem
FMS (p>0,05). Nie odnotowano istotnego związku (p=0,11) między poziomem aktywności fizycznej a liczbą
punktów uzyskanych w testach FMS.
Wnioski. 1. Koncepcja FMS umożliwia funkcjonalną ocenę stanu układu ruchu człowieka. 2. Wynik testów
FMS nie jest determinowany przez płeć, wiek, masę i wysokość ciała oraz BMI. 3. Poziom podejmowanej
aktywności fizycznej nie wpływa na jakość i dynamiczną kontrolę ruchów człowieka wyrażoną wynikiem
testów FMS. 

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *