Fizjoterapia Dystrofia mięśniowa typu Duchenne'a - zarys choroby i postępowanie fizjoterapeutyczne oparte - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

VI Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Majówka Młodej Fizjoterapii” 24 maj 2013 Wrocław - Dystrofia mięśniowa typu Duchenne'a - zarys choroby i postępowanie fizjoterapeutyczne oparte


Dystrofia mięśniowa typu Duchenne?a ? zarys choroby i postępowanie fizjoterapeutyczne oparte na
konkretnym przykładzie
Duchenne muscular dystrophy ? profile of disease and physiotherapy procedures based on specific example
Skrzyńska M., Skrobański S., Danielak J., Rosińska P., Golda M.
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Słowa kluczowe: dystrofia mięśniowa, fizjoterapia, życie z chorobą.
Key words: Duchenne muscular dystrophy , physiotherapy, lie with disease.
DMD jest genetyczną chorobą dziedziczną. Polega na zaniku i osłabieniu mięśni szkieletowych. Dotyczy głównie
chłopców. Pierwsze objawy DMD pojawiają się między 2, a 6 rokiem życia. Proces chorobowy jest ciągły i szybki,
bez okresów remisji. DMD można rozpoznać przez obserwację i różne badania np. stężenia kinazy kreatynowej
w surowicy krwi. Jednym z chorujących jest 34-letni Bartek (lekarze dawali mu 12-15 lat życia). Zdiagnozowano go
w wieku 6 lat. Pierwsze objawy pojawiły się u niego gdy miał 4-5 lat, w wieku 13 lat zaczął korzystać z wózka. Bartek
był rehabilitowany cyklicznie między 6, a 17 rokiem życia, co dzisiaj kontynuuje w nieregularny sposób (m.in. terapia
manualna, basen, masaże), urozmaicając terapię m. in. nurkowaniem. Aktywność i praca zawodowa wpływają na jego
obecną formę i stan zdrowia, choć w codziennym funkcjonowaniu potrzebuje osób trzecich.
DMD is a genetic and hereditary disease. DMD involves the loss and weakening of skeletal muscles and is mainly
a boy?s disease. The first symptoms of DMD appear between 2 and 6 years of age. The disease has a fast and continuous
process, without periods of remission. DMD can be identified by observations and various examinations, for example,
creatine kinase concentration in the blood. One person suffering is 34 years old Bartek, who was diagnosed at the age of 6
and Doctors gave him a maximum of 12-15 years. His first symptoms were when he was about 4-5 years old. When he
was 13 he started using a wheelchair. Bartek was rehabilitated periodically between 6 and 17 years of life and now he
continues irregularly (e.g. manual therapy, pool, massages). He diversifies his therapy (with e.g. diving). Because of his
activity and work he is in that condition and health. But in everyday life he needs the help of others.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *