Fizjoterapia Elektrostymulacja i kinezyterapia w terapii przetrwałego nietrzymania moczu po prostatektomii. - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Warszawa, 20 kwietnia 2012 r - Elektrostymulacja i kinezyterapia w terapii przetrwałego nietrzymania moczu po prostatektomii.


Katarzyna Rajfur1, Joanna Rajfur1, Kuba Ptaszkowski2, Robert Dymarek2, Lucyna Słupska2

ELEKTROSTYMULACJA I KINEZYTERAPIA W TERAPII
PRZETRWAŁEGO NIETRZYMANIA MOCZU PO PROSTATEKTOMII.
OPIS PRZYPADKÓW.

1 SKN Fizjoterapii w Inkontynencji przy Instytucie Fizjoterapii Państwowej Medycznej Wyższej SzkołyZawodowej w Opolu
Opiekun Koła: dr Tomasz Halski
2 SKN Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji przy Katedrze Fizjoterapii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Opiekun Koła: dr hab. Małgorzata Paprocka-Borowicz

Wysiłkowe  nietrzymanie  moczu  jest  często  spotykaną  konsekwencją  zabiegu  prostatektomii.
Elektrostymulacja TENS z użyciem elektrody endorektalnej jest stosunkowo nowym podejściem do terapii
NTM. W pracy oceniono postępy leczenia obejmującego elektrostymulację mięśni dna miednicy oraz ich
ćwiczenia  u dwóch pacjentów  po prostatektomii,  u których fizjoterapia  nie  została  podjęta  w  terminie
zgodnym ze standardem postępowania (od 3 do 6 miesięcy po zabiegu). Terapię przeprowadzano u dwóch
pacjentów w wieku 63 i 57 lat. Pierwszy pacjent, nieczynny zawodowo, po zabiegu prostatektomii, który
odbył się 1,5 roku temu. Drugi pacjent, aktywny zawodowo, po tym samym zabiegu, który został wykonany
3 lata temu. Obaj z rozpoznaniem wysiłkowego nietrzymania moczu.
Wykonywano pomiary EMG elektrodą endorektalną przed i po terapii. Badania przeprowadzano w pozycji  wygodnej  dla  pacjentów,  czyli  w  pozycji  leżenia  tyłem.  Terapia  obejmowała  elektrostymulację
prowadzoną 2 razy w tygodniu przez okres 8-10 tygodni. Dodatkowo pacjenci po odpowiednim instruktażu
wykonywali ćwiczenia izometryczne w różnych pozycjach, pięć razy dziennie, wykonując po 10 skurczów
w trzech seriach. Prowadzili również dzienniki mikcji, w których odnotowywali częstość oddawania moczu
oraz  wyniki  standardowego  24-godzinnego  testu  podpaskowego.  U  pierwszego  pacjenta  odnotowano
zwiększenie aktywności bioelektrycznej mięśni dna miednicy o 40%, natomiast u drugiego pacjenta o 53%.
W obu przypadkach korelowało to ze zmniejszeniem częstotliwości  oddawania moczu oraz masy wkładek.
Należy przeprowadzić badania na większej liczbie pacjentów, aby jednoznacznie potwierdzić poprawę
funkcji  trzymania  moczu  u  mężczyzn  oraz  w  sposób  obiektywny  uzasadnić  korzyści  wynikające
z endorektalnej, nawet odroczonej,  stymulacji mięśni dna miednicy u chorych po prostatektomii.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *