Fizjoterapia Hipermobilność konstytucjonalna a zespoły bólowe kręgosłupa u dorastających - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

X Jubileuszowy Interdyscyplinarnego Kongresu Naukowego Przewlekłe zespoły bólowe narządu ruchu u młodzieży i młodych dorosłych. Warszawa 19-20 listopada 2010 r. - Hipermobilność konstytucjonalna a zespoły bólowe kręgosłupa u dorastających


Joanna Stodolna-Tukendorf1, Jerzy Stodolny2, Wojciech Marczyński3
1. Klinika Traumatologii i Ortopedii i Oddział Zakażeń Narządu Ruchu Wojskowego Instytutu Medycznego CSK MON w Warszawie
2. Zakład Leczniczo ? Rehabilitacyjny ?Natura? w Busku Zdroju
3. Klinika Ortopedii CMKP Szpitala Klinicznego im. Prof. A. Grucy w Otwocku

Hipermobilność konstytucjonalna a zespoły bólowe kręgosłupa u dorastających

 Zespoły bólowe kręgosłupa (zbk) zaliczane są do chorób cywilizacyjnych i dotyczą coraz młodszej grupy pacjentów. Siedzący tryb życia, ograniczenie codziennej aktywności fizycznej na rzecz nauki lub biernych form spędzania czasu wolnego bardzo niekorzystnie wpływają na młody organizm i przyczyniają się, zarówno do powstawania wad postawy, jak i dolegliwości bólowych w obrębie narządu ruchu.
 W literaturze istnieją doniesienia, według których jedną z przyczyn zbk u chorych w różnych przedziałach wiekowych jest uogólniona niewydolność tkanki łącznej w przebiegu hipermobilności konstytucjonalnej stawów (hks). Klinicznie zespół charakteryzuje wiotkość torebek stawowych i nadruchomość stawów, postawa niedbała, statyczne wady kręgosłupa i stawów obwodowych, a wśród dolegliwości - przeciążeniowe ostre lub przewlekłe zespoły bólowe kręgosłupa, stawów i mięśni. 
 Autorzy przeanalizowali częstość występowania hks w populacji chorych do 20 roku życia, leczonych z powodu zbk w Zakładzie Leczniczo-Rehabilitacyjnym ?Natura?, porównali jak wynik badania odnosi się do badań w grupie kontrolnej bez zbk i do wyników przedstawianych w literaturze i tym samym oceniono znaczenie hks jako czynnika patogenetycznego w tej grupie chorych. 
Wśród osób młodych do 20 r.ż. z zbk, hipermobilność występuje u 28,8% chorych, w tym u 36,6% kobiet i u 20,2% mężczyzn. U chorych z zbk hipermobilność konstytucjonalna występuje znacząco częściej niż w populacji bez zbk - zarówno w badanej przez autorów grupie kontrolnej, jak i w porównaniu z istniejącymi wynikami badań opisanymi w literaturze. Hks może być przyczyną występowania przeciążeniowych zespołów bólowych kręgosłupa u osób młodych. 

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *