Fizjoterapia Leczenie uszkodzeń rdzenia kręgowego terapiami komórkowymi - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

VI Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Majówka Młodej Fizjoterapii” 24 maj 2013 Wrocław - Leczenie uszkodzeń rdzenia kręgowego terapiami komórkowymi


Leczenie uszkodzeń rdzenia kręgowego terapiami komórkowymi
Curing of spinal cord injuries with cell therapy
Pawlikowska M., Nalazek M., Kotkowska M., Józefowski P.
Katedra Fizjoterapii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Słowa kluczowe: uszkodzenia rdzenia kręgowego, komórki macierzyste, komórki glejowe.
Key words: spinal cord injury, stem cells, glial cells.
Uraz powodujący uszkodzenie rdzenia kręgowego (URK), w większości przypadków, powoduje
inwalidztwo. Nowe metody regeneracji rdzenia kręgowego dają szanse na odzyskanie sprawności osobom po
URK. W pracy przedstawione zostały etapy degeneracji rdzenia kręgowego po urazie oraz możliwości leczenia
terapiami komórkowymi. Komórki macierzyste należą do grupy komórek, które wszczepione choremu
przekształcają się i regenerują uszkodzony rdzeń kręgowy. Transplantacja węchowych komórek glejowych do
rdzenia tworzy pomost łączący proksymalny z dystalnym końcem przerwanego rdzenia. Oczekiwania
pokładane w tej metodzie, dają nadzieję osobom po URK na odzyskanie sprawności, jak i fizjoterapeutom na
skuteczną rehabilitację tych chorych.
A damage that causes an injury in the spinal cord (SCI) leads, in most cases, to chronic disability. Innovative methods
of spinal cord regeneration give those who suffer from SCI the chance to regain physical capacity. In our paper we have
presented stages of the spinal cord degeneration after an injury and the possibilities in curing that are offered by cell
therapies. Stem cells belong to the group of cells which, having been transplanted to the person that suffers from the
condition, transform and thus regenerate the injured spinal cord. The transplantation of olfactory glial cells forms a bridge
linking proximal and distal tip of the injured spine. This method gives those who suffer from SCI hope for regaining
physical capacity and hope for their efficient rehabilitation to physicians.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *