Fizjoterapia Możliwości wykorzystywania badań somatosensorycznych potencjałów wywołanych w okresie ostrym udaru - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

VII WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Temat wiodący: Badania podstawowe w rehabilitacji i fizjoterapii Warszawa, 19 kwietnia 2013 r. - Możliwości wykorzystywania badań somatosensorycznych potencjałów wywołanych w okresie ostrym udaru


Marcin Kur1
, Ryszard Kinalski2
Możliwości wykorzystywania badań somatosensorycznych potencjałów wywołanych 
w okresie ostrym udaru mózgu niedokrwiennego dokonanego: okno czasowe
neurofizjatrii poudarowej. Przegląd piśmiennictwa
1 Studenckie Koło Naukowe ?Neurorehabilitacja oparta na Neurofizjologii? Wyższej Szkoły Medycznej
w Białymstoku
2 Opiekun Studenckiego Koła Naukowego ?Neurorehabilitacja oparta na Neurofizjologii?,
Pracownia Neurofizjologii Klinicznej Zakładu Fizjoterapii Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku
Wstęp. Wykonywana u pacjentów w okresie ostrym udaru mózgu, procedura elektrodiagnostyczna
somatosensorycznych potencjałów wywołanych (SEP), imituje procedurę elektroterapeutyczną przezskórnej
elektrostymulacji nerwu obwodowego (TENS). 
W kontekście neurofizjologicznym, w obu przypadkach efektem elektrostymulacji nerwu obwodowego jest
pobudzanie neuronów kory mózgowej czuciowo-ruchowej. Niemniej, obie procedury postępowania
medycznego uznawane były przez wiele lat za różnie ukierunkowane. Celem pracy było przedstawienie, na
podstawie przeglądu piśmiennictwa, możliwości translacji koncepcji teradiagnostyki do fizjoterapii osób po
udarze mózgu.
Materiał i metody. W oparciu o system MEDLINE przeprowadzono metaanalizę doniesień, opublikowanych
od 01.1988 r. do 02.1999 r. w 12 krajach, dotyczących doniesień kazuistycznych związanych z wykonywaniem u pacjentów poudarowych badań potencjałów wywołanych ruchowych i/lub czuciowych.
Wyniki. Metaanaliza tych doniesień wykazała, że badania potencjałów wywołanych wykonuje się już od
pierwszych 48 godzin po wystąpieniu udaru mózgu. Na podstawie oceny komponent SEP rokowano czas
powrotu ruchu dowolnego, lokalizowano ognisko udaru mózgu, obiektywizowano przepływ mózgowy
w obszarze penumbry. Jednocześnie stwierdzono, że w systemie MEDLINE w latach 1988-1998 nie
odnotowano publikacji świadczących o wykonywaniu u pacjentów w okresie ostrym udaru mózgu procedury
SEP ukierunkowywanej jako zabieg elektro-neurofizjoterapeutyczny, imitujący procedurę TENS.
Wniosek. Istnieją doświadczalne i kliniczne przesłanki istnienia wskazań do stosowania u pacjentów
w okresie ostrym udary mózgu procedur TENS, na podstawie monitorowanych jednoczasowo zapisów
komponent SEP.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *