Fizjoterapia Muzykoterapia jako forma wspomagająca rehabilitację osób z syndromem apalicznym - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

V WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Tematy wiodące: Badania podstawowe w rehabilitacji i fizjoterapii Rehabilitacja w geriatrii Warszawa, 15 kwietnia 2011 r. - Muzykoterapia jako forma wspomagająca rehabilitację osób z syndromem apalicznym


Dominika Putyra

Muzykoterapia jako forma wspomagająca rehabilitację osób z syndromem apalicznym
Akademia Muzyczna Wrocław
Studenckie Koło Naukowe Muzykoterapii
Opiekun naukowy pracy: dr Barbara Winczura

Wstęp. Muzyka w muzykoterapii spełnia funkcję służebną wobec celów leczniczych, toteż cele muzykoterapii determinowane są rodzajem i celem leczenia wyznaczonymi przez lekarza prowadzącego, rehabilitanta bądź psychoterapeutę. W ośrodkach amerykańskich pewne formy Muzykoterapii wykorzystuje
się w rehabilitacji pacjentów z RZS czy np. po przebytym udarze mózgu. Badania w zaburzeniach pamięci, np. w chorobie Alzhaimera, wykazują często zachowanie informacji muzycznej u pacjentów, przechowywanej dłużej i nieproporcjonalnie do aktualnego stanu straty pamięci. Takie dane sugerują, że
ślady pamięci neuronalnej zbudowane poprzez muzykę są głęboko wcielone i bardziej odporne na wpływy neurodegeneracyjne. Celem badań było wykazanie czy, jak i w jaki sposób oddziałuje muzykoterapia na osoby w stanie apalicznym na przykładzie wybranych pacjentów. Materiał i metody. Obserwacje prowadzono na przestrzeni trzech miesięcy. Przez pięć dni w tygodniu czworgu pacjentom prezentowano odpowiednio zróżnicowany ok. 50 minutowy zestaw utworów muzycznych, dokonując trzykrotnego pomiaru (bezpośrednio przed, bezpośrednio po oraz pół godziny po seansie) temperatury ciała, ciśnienia tętniczego krwi oraz tętna. Ponad to prowadzono obserwacje zachowania czy zmian mimiki twarzy oraz napięcia mięśniowego. Wyniki. Uzyskane wyniki pozwoliły na opracowanie propozycji zajęć muzykoterapii dla badanych czworga pacjentów jako formy autonomicznych zajęć mających na celu m. in. pobudzanie CUN, oddziaływanie na procesy pamięci, uśmierzanie bólu, wspomaganie w rozładowaniu nagromadzonych emocji, rozluźnienie organizmu, usprawnienie funkcji oddechowych i krążenia, a także propozycje zastosowania muzykoterapii w połączeniu z innymi rodzajami terapii jak np. kinezyterapia. przedstawiono na wykresach umożliwiających analizę porównawczą między pomiarami, jak i pacjentami w obrębie danego rodzaju pomiaru. Wniosek. Muzykoterapia może mieć zastosowanie w rehabilitacji pacjentów będących w stanie apalicznym. Wymaga to dalszych badań.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *