Fizjoterapia Na podstawie wzajemnych uzgodnień 18 kwietnia 2008 r. w Warszawie zostaje powołane OSFN - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

Powołanie Ogólnopolskiego Studenckiego Forum Naukowego "Badania naukowe w rehabilitacji" Warszawa 2008 - Na podstawie wzajemnych uzgodnień 18 kwietnia 2008 r. w Warszawie zostaje powołane OSFN


Powołanie Ogólnopolskiego Studenckiego Forum Naukowego "Badania naukowe w rehabilitacji" Warszawa 2008

Na podstawie wzajemnych uzgodnień 18 kwietnia 2008 r. w Warszawie zostaje
powołane Ogólnopolskie Studenckie Forum Naukowe
- Badania naukowe w rehabilitacji  - (w skrócie - OSFN)

Po zakończeniu obrad "II Wiosny z Fizjoterapią" odbyło się Zebranie Założycielskie Ogólnopolskiego Studenckiego Forum Naukowego "Badania naukowe w rehabilitacji i fizjoterapii" podczas którego podpisano Akt Powołania Forum. Założycielami OSFN są:

   1. Dariusz Białoszewski - pomysłodawca Projektu i p.o. Kierownika Zakładu Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wraz ze Studenckim Kołem Naukowym Fizjoterapii;
   2. Andrzej Bugajski - Rektor Wyższej Szkoły Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu wraz ze Studenckim Towarzystwem Naukowym Wyższej Szkoły Fizjoterapii;
   3. Janusz Domaniecki - Dziekan Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie wraz ze Studenckimi Kołami Naukowymi Wydziału Rehabilitacji;
   4. Jolanta Kujawa - Kierownik Kliniki Rehabilitacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz ze Studenckim Naukowym Kołem Fizjoterapii;
   5. Piotr Majcher - Kierownik Zakładu Rehabilitacji i Fizjoterapii Katedry Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wraz ze Studenckim Naukowym Kołem Fizjoterapii.

Założyciele ustalili następujące cele i zadania OSFN:

   1. wymiana informacji pomiędzy studentami uczelni polskich i zagranicznych prowadzących badania naukowe w zakresie rehabilitacji i fizjoterapii;
   2. tworzenie międzyuczelnianych, interdyscyplinarnych, studenckich zespołów badawczych;
   3. wspólne wykorzystanie możliwości badawczych poszczególnych uczelni uczestniczących w programie;
   4. promowanie badań naukowych, realizowanych zgodnie ze standardami Evidence Based Medicine (EBM);
   5. opieka nad młodymi badaczami zrzeszonymi w OSFN, oraz niezrzeszonymi, prowadzącymi badania w obszarach zainteresowań Forum lub/i współpracującymi z PTF, PTReh oraz z innymi Towarzystwami Naukowymi;
   6. aktywizacja i integracja środowiska studenckich kół naukowych prowadzących badania w obszarach zainteresowań OSFN
   7. nawiązanie współpracy międzynarodowej z zagranicznym studenckim ruchem naukowym.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *