Fizjoterapia Nauka i praktyka w fizjoterapii - razem czy osobno? Opis przypadku - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

VI Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Majówka Młodej Fizjoterapii” 24 maj 2013 Wrocław - Nauka i praktyka w fizjoterapii - razem czy osobno? Opis przypadku


Nauka i praktyka w fizjoterapii - razem czy osobno? Opis przypadku
Science and practice in physiotherapy - together or not? Case study
Zdunek P.
NEURON, ul. Kościelna 23, Lwówek Śląski
Słowa kluczowe: zespół kanału nadgarstka, kinesiology taping, Neurodynamika kliniczna.
Key words: carpal tunel syndrome, kinesiology taping, Clinical Neurodynamics.
Jednym z najczęściej występujących problemów w świecie fizjoterapii jest połączenie nauki z praktyką,
wielu ludzi zadaje sobie pytanie ?czy jest to w ogóle możliwe??, tak zdecydowanie jest. Przedstawiany
przypadek stanowi przykład wyjaśniający silny związek pomiędzy nauka, a praktyką. Jedną z najczęściej
występujących entezopatii kończyny górnej jest zespół kanału nadgarstka. Choroba ta jest spowodowana
nadmiernym patologicznym uciskiem na nerw. Nowoczesne metody wykorzystywane w fizjoterapii odgrywają
duża rolę w leczeniu zachowawczym tego typu dysfunkcji. W skład kompleksowej fizjoterapii powinny
wchodzić takie zabiegi jak: ultradźwięki, laseroterapia niskoenergetyczna, koncepcja Neurodynamiki
Klinicznej, kinesiology taping, a także ćwiczenia wykonywane przez pacjenta w domu. Istotą terapii jest
indywidualne podejście do każdej badanej osoby. W omawianym przypadku autor pracy przedstawił wyniki
leczenia chorej z zespołem cieśni nadgarstka kończyny górnej prawej u której zastosowano kompleksową
terapię, która była weryfikowana przez odpowiednie skale. Opisany przypadek ukazuje potrzebę łączenia
nowoczesnych metod w terapii, ukazując wyraźnie jak ważne są badania naukowe oparte na większej licznie
badanych w jednorodnych grupach.
One of the most common problem in ?physiotherapy world? is how to connect the science with practice, many
people ask: ?it is possible??, yes it is. This case is for example to explain the strong relationship between science
and practice. One of the most common enthesopathies of upper limb is a carpal tunnel syndrome. The disease is
caused by an excessive pressure on the median nerve at the wrist. The new methods used in physiotherapy play an
important role in conservative treatment of this neuropathy. The complex physiotherapy should involve
ultrasounds, laser, Clinical Neurodynamics, kinesiology taping and special exercises done at home. It is essential
that there is an individual approach to the patient. In this paper the author presents the results of the treatment of
a woman with a wrist isthmus syndrome of the left hand. The patient underwent a complex treatment, verified by
scales. The described case shows the necessity of combiningthe new methods of treatment and how important is to
do a research on a greater number of patients in properly selected test groups.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *