Fizjoterapia Ocena powrotu funkcji stawu ramiennego po artroskopii sposobem Latarjet - opis przypadku - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

VI Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Majówka Młodej Fizjoterapii” 24 maj 2013 Wrocław - Ocena powrotu funkcji stawu ramiennego po artroskopii sposobem Latarjet - opis przypadku


Ocena powrotu funkcji stawu ramiennego po artroskopii sposobem Latarjet - opis przypadku
Rating return function of the shoulder after arthroscopic Latarjet method - a case report
Szelągowski M., Maciejewski P.
Instytut Ochrony Zdrowia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile
Słowa kluczowe: artroskopia, staw ramienny, DASH.
Key words: arthroscopy, shoulder joint, DASH.
Staw barkowy jest bardzo podatny na obciążenia i schorzenia, a jego prawidłowa funkcjonalność zależy od
stanu otaczających go tkanek. Celem pracy jest ocena powrotu funkcji stawu ramiennego po artroskopii. Praca
opiera się na analizie pojedynczego przypadku. Badanie kliniczne zostało przeprowadzone za pomocą
kwestionariuszy: DASH, quickDASH i ankietę autorską. Rehabilitację pacjent rozpoczął od razu po przebytej
operacji. Pacjent uzyskał na początku grudnia 61 punktów a z końcem marca 31 w kwestionariuszu DASH co
świadczy o poprawie sprawności pacjenta. Wyniki ankiet świadczą iż pacjent z każda koleinie wypełnianą
ankietą powracał do pełnej sprawności.
The shoulder joint is very sensitive to load and disease, and its proper functionality depends on the surrounding tissue.
To evaluate the function return after arthroscopy of the shoulder. The work is based on the analysis of a single case.
A clinical study was conducted through questionnaires: the DASH questionnaire quickDASH and author. Rehabilitation
of the patient started immediately after the previous surgery. The patient received at the beginning of December until the
end of the 61 points March 31 in the DASH questionnaire which shows the improved performance of the patient. Survey
results indicate that patients with any rut filling in questionnaires returned to full efficiency.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *