Fizjoterapia Ocena powtarzalności, zgodności i rzetelności pomiarów aktywności prostownika grzbietu w odcinku - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Warszawa, 20 kwietnia 2012 r - Ocena powtarzalności, zgodności i rzetelności pomiarów aktywności prostownika grzbietu w odcinku


Anna Afeltowicz-Mich1, Paulina Pawłowska1, Dariusz Czaprowski1,2

OCENA POWTARZALNOŚCI, ZGODNOŚCI I RZETELNOŚCI POMIARÓW 
AKTYWNOŚCI PROSTOWNIKA GRZBIETU W ODCINKU LĘDŹWIOWYM 
ZA POMOCĄ ELEKTROMIOGRAFII POWIERZCHNIOWEJ
1
 Koło Naukowe Fizjoterapeutów, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego
Opiekun Koła: dr Dariusz Czaprowski
2
 Wydział Fizjoterapii, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego

Wstęp. Podstawę nowoczesnej fizjoterapii opartej na zasadach evidence-based medicine (EBM) stanowią
wyniki  wiarygodnych  i  obiektywnych  badań.  Powierzchniowe  EMG  (sEMG)  stanowi  metodę  oceny
aktywności  mięśni  wykorzystywaną  do  diagnostyki,  terapii  oraz  weryfikacji  efektów  postępowania
leczniczo-usprawniającego.  Celem  badań  była  ocena  powtarzalności,  zgodności  i rzetelności  pomiarów
aktywności  prostownika  grzbietu  w  odcinku  lędźwiowym  wykonywanych  za  pomocą  elektromiografii
powierzchniowej.
Materiał i metody. Badaniami objęto 21 osobową  grupę dorosłych (13 mężczyzn i 9 kobiet; śr. wieku
23,7?2,9) oraz 11 osobową grupę dzieci (3 chłopców i 8 dziewczynek; śr. wieku 10,4?1,8). U wszystkich
badanych dokonano pomiaru aktywności prostownika grzbietu w odcinku lędźwiowym kręgosłupa podczas
sekwencyjnego testu funkcjonalnego. W celu określenia powtarzalności metody porównano wyniki 5 pomiarów  wykonanych  przez  jednego  badacza  kolejno  po  sobie  tego  samego  dnia  oraz  wyniki  pomiarów
wykonywanych w ciągu dwóch kolejnych dni. Dla oceny zgodności porównano wyniki uzyskane przez
dwóch badaczy. Dodatkowo wyznaczono współczynnik alfa-Cronbacha określający stopień poziom rzetelności badania.
Wyniki. Pomiary wykonywane  w  obu  grupach badanych  cechowała  powtarzalność  zarówno w  obrębie
pomiarów wykonanych kolejno po sobie tego samego dnia jak i pomiarów wykonywanych w kolejnych
dniach. Nie zaobserwowano istotnych statystycznie różnic pomiędzy wynikami uzyskanymi przez dwóch
badaczy. W grupie dorosłych uzyskano wysoki, zaś w grupie dzieci dobry poziom rzetelności pomiarów.
Wnioski. 1. Badania prowadzone za pomocą elektromiografii powierzchniowej charakteryzują się rzetelnością przy zachowanej właściwej standaryzacji pomiaru. 2. Ocenę czynności mięśni przykręgosłupowych za
pomocą sEMG cechuje powtarzalność oraz zgodność, dzięki czemu może być ona wiarygodnym narzędziem
badań weryfikujących skuteczność postępowania leczniczo-usprawniającego.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *