Fizjoterapia Ocena poziomu sprawności fizycznej kobiet po 60 roku życia czynnie uprawiających aktywność ruchową - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

IV Wiosna z Fizjoterapią Cykliczne Sympozjum Studenckich Kół Naukowych nt. Badania podstawowe w rehabilitacji i fizjoterapii Rehabilitacja w geriatrii Warszawa, 16 kwietnia 2010 r. - Ocena poziomu sprawności fizycznej kobiet po 60 roku życia czynnie uprawiających aktywność ruchową


Justyna Chmiel1,2, Kamil Chołuj1,2, Adam Fijewski2, Piotr Majcher2

Ocena poziomu sprawności fizycznej kobiet po 60 roku życia czynnie uprawiających aktywność ruchową z zastosowaniem testu Fullerton

1Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii przy Zakładzie Rehabilitacji i FizjoterapiiKatedry
Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Opiekun Koła: dr n. med. Piotr Majcher
2Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii Katedry Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Wstęp. Sprawność ruchowa, jako jeden z elementów kompleksowej oceny geriatrycznej, ma zarówno bezpośredni, jak i pośredni wpływ na zdolność do wykonywania czynności życia codziennego, czyli na jakość życia pacjentów. Celem niniejszej pracy jest poznanie zmian zachodzących na przestrzeni roku
w poziomie sprawności funkcjonalnej kobiet po 60 roku życia, które prowadzą aktywny tryb życia.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono wśród członkiń Klubów Aktywnego Seniora w Lublinie w dniach 25.03.-05.04.2008 roku oraz 16-20.03.2009 roku na grupie 30 kobiet po 60 roku życia. Metody badawcze zastosowane w pracy to: test sprawności funkcjonalnej Fullerton oraz sondaż
diagnostyczny. Do zebrania niezbędnych informacji zastosowano technikę ankiety.
Wyniki. W badaniu ankietowym uzyskano szereg informacji na temat aktywności ruchowej oraz poziomu zdolności samoobsługowych i poziomu sprawności fizycznej w subiektywnej ocenie badanych kobiet. Wyniki testu Fullerton ukazują fakt, iż po upływie roku u większości kobiet (90%) wzrosła siła
górnej części ciała, zaś u prawie połowy badanych (47%) nastąpił wzrost siły dolnej części ciała. W ostatniej próbie testu Fullerton, próbie 6-minutowego marszu, aż 73% badanych uzyskało wyniki w próbie kontrolnej gorsze niż przed rokiem, a tylko 23% badanych przebyło dłuższą drogę niż przed rokiem.
Wnioski: 1. Dowiedziono, iż u połowy badanych nastąpiło zmniejszenie elastyczności górnej części ciała, zaś elastyczność dolnej części ciała obniżyła się aż u 72% badanych. 2. Regularna aktywność fizyczna wpływa na poprawę równowagi dynamicznej oraz na polepszenie wyników próby 6 - minutowego marszu. 3. Wszystkie respondentki podejmują aktywność fizyczną z chęci utrzymania dobrej kondycji, zdecydowana większość lubi aktywnie spędzać czas, a jedynie zaledwie 1/3 badanych otrzymała takie zalecenia lekarskie.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *