Fizjoterapia Ocena przydatności wybranych skal w ocenie zaawansowania, trudności funkcjonalnych i jakości życia - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

V WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Tematy wiodące: Badania podstawowe w rehabilitacji i fizjoterapii Rehabilitacja w geriatrii Warszawa, 15 kwietnia 2011 r. - Ocena przydatności wybranych skal w ocenie zaawansowania, trudności funkcjonalnych i jakości życia


Izabela Stachurska, Piotr Iwasyk

Ocena przydatności wybranych skal w ocenie zaawansowania, trudności funkcjonalnych i jakości życia chorych z chorobą Parkinsona
Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii, Uniwersytet Rzeszowski

Wstęp. Choroba Parkinsona jest przewlekłym, postępującym schorzeniem ośrodkowego układu nerwowego, stopniowo upośledzającym funkcjonowanie osób nim dotkniętych. W Polsce rocznie na chorobę Parkinsona zapada ok. 8 tys. osób, a schorzenie to rozpoznano już u ok. 70 tys. mieszkańców naszego kraju. Celem pracy jest ocena przydatności skal: UPDRS, Schwab and England, Hoehn-Yahra, SF-36 i innych w ocenie zaawansowania choroby, trudności funkcjonalnych i jakości życia u chorych na chorobę Parkinsona. Materiał i metody. Przebadano grupę 30 chorych na chorobę Parkinsona w średnim wieku 78,6 lat. Stopień zaawansowania choroby oceniano za pomocą: Ujednoliconej Skali Oceny Choroby Parkinsona UPDRS, zaawansowania klinicznego choroby - skali Hoehna - Yahra oraz oceniających czynności dnia codziennego skal: ADL i IADL, skal oceny równowagi i chodu oraz ryzyka upadków ? skali Tinetti oraz oceniające jakość życia skale SF-36 i SA-SIP30. Porównywano przydatność skal w ocenie zaawansowania choroby, trudności funkcjonalnych, jakości życia u chorych z chorobą Parkinsona. Wyniki. Stwierdzono silne istotne statystycznie korelacje między stanem funkcjonalnym, ryzykiem upadków, skalą SIP z IADL oraz Schwab i England ze stopniem zaawansowania choroby, korelacje między zaburzeniami chodu a zaburzeniami równowagi oraz wieku, jakości życia, sprawności a stopniem zaawansowania choroby. Wnioski. 1. Do oceny funkcjonowania w chorobie Parkinsona, chodu oraz ryzyka upadków mają
zastosowanie skale: ADL, IADL, Yahra, Schwaba i Englanda, UPDRS, Tinetti (część dotycząca chodu) oraz Tinetti SF. 2. Do oceny zaawansowania choroby przydatne są skale: Yahra, Shwab i England, ADL, UPDRS, Tinetti (część dotycząca równowagi) oraz Tinetti SF. 3. Do oceny jakości życia najbardziej przydatne są skale SF-36 oraz SIP. 4. Wszystkie badane skale są przydatne w ocenie dysfunkcji istniejących w chorobie Parkinsona i można je stosować zamiennie. 5. Najbardziej przydatnymi skalami w kompleksowej ocenie dysfunkcji w chorobie Parkinsona, które korelują z największą liczbą pozostałych skal to skale: UPDRS oraz Schwaba i Englanda.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *