Fizjoterapia Ocena skuteczności przeciwbólowej niskoenergetycznego promieniowania laserowego - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

II Wiosna Z Fizjoterapią. Cykliczne sympozjum studenckich kół naukowych. Rehabilitacja w geriatrii. Aktywność rekreacyjna i sportowa osób w wieku podeszłym. Warszawa, 18 kwietnia 2008 r. - Ocena skuteczności przeciwbólowej niskoenergetycznego promieniowania laserowego


Magdalena Tarpiłowska
OCENA SKUTECZNOŚCI PRZECIWBÓLOWEJ NISKOENERGETYCZNEGO
PROMIENIOWANIA LASEROWEGO U PACJENTÓW Z CHOROBĄ ZWYRODNIENIOWĄ
STAWÓW KOLANOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD PARAMETRÓW NAŚWIETLAŃ
NA PODSTAWIE BADANIA Z PODWÓJNIE ŚLEPĄ PRÓBĄ

Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii przy Klinice Rehabilitacji Medycznej Wydziału Fizjoterapii,
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Opiekun Koła: prof. nadzw. dr hab. med. Jolanta Kujawa
Wstęp: Choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych jest ważnym problemem medycznym. Dotyczy ona prawie 90% ludzi po 65 roku życia i często prowadzi do niepełnosprawności. Zmiany dotyczą praktycznie każdego elementu stawu, a objawom chorobowym towarzyszy ból oraz zmniejszony zakres ruchomości stawu, co utrudnia wykonywanie codziennych czynności i pogarsza jakość życia. Dlatego uzasadnione jest poszukiwanie metod minimalizujących lub eliminujących dolegliwości bólowe. Celem pracy jest porównanie skuteczności przeciwbólowej zabiegów laseroterapii przy użyciu różnych parametrów promieniowania z wykorzystaniem podwójnie ślepej próby dla wykluczenia efektu placebo u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych. Materiał i metody: Badania przeprowadzono u 30 pacjentów w wieku 40 ? 80 lat, z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych. Pacjentów losowo podzielono na trzy grupy, A, B i C. W grupie A (n=10) zastosowano naświetlania promieniowaniem laserowym o długości fali 820 nm dawką ciągłą promieniowania laserowego 8J na punkt. W grupie B (n=10) zastosowano promieniowanie laserowe o trzech długościach fali 804nm, 658nm, 940nm dawką frakcjonowaną 2,7J+2,7J+2,7J na punkt. W grupie C wykonano zabiegi przy użyciu lasera nie emitującego promieniowania laserowego ze sprawnym programatorem i sygnałem dźwiękowym. Wszyscy pacjenci przed i po serii 10 zabiegów zostali poddani badaniu, w którym uwzględniono ocenę skuteczności przeciwbólowej zastosowanych metod wg Wizaualno Analogowej Skali
(VAS), subiektywną ocenę bólu z wykorzystaniem kwestionariusza Laitinena, kątową ocenę zakresu ruchów w stawach kolanowych oraz pomiary obwodów kończyn. Wyniki: W przeprowadzonych badaniach stwierdzono skuteczność przeciwbólową wszystkich trzech sposobów aplikacji promieniowania laserowego. Istniała statystycznie istotna różnica odsetkowa zmian wskaźników na korzyść grupy B, w której zastosowano dawkę frakcjonowaną promieniowania laserowego.
Wnioski: 1. Przeprowadzone badania wykazały skuteczność przeciwbólową promieniowania laserowego o zastosowanych w pracy parametrach u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych. 2. Zaobserwowano efekt placebo w przypadku symulacji zabiegów laseroterapii. 3. Większa skuteczność
dawki frakcjonowanej promieniowania laserowego wymaga potwierdzenia na liczniejszej grupie pacjentów.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *