Fizjoterapia Ocena skuteczności specjalistycznej rehabilitacji w leczeniu zawrotów głowy i zaburzeń równowagi - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

IV Wiosna z Fizjoterapią Cykliczne Sympozjum Studenckich Kół Naukowych nt. Badania podstawowe w rehabilitacji i fizjoterapii Rehabilitacja w geriatrii Warszawa, 16 kwietnia 2010 r. - Ocena skuteczności specjalistycznej rehabilitacji w leczeniu zawrotów głowy i zaburzeń równowagi


Joanna Jaczewska1, Marek Zaleski2

Ocena skuteczności specjalistycznej rehabilitacji w leczeniu zawrotów głowy i zaburzeń równowagi wywołanych chorobami układu przedsionkowego

1Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii przy Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii
II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Opiekun Koła i Kierownik Zakładu: dr n. med. Dariusz Białoszewski
2Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie

Cel pracy. Celem pracy była ocena skuteczności ćwiczeń ruchowych stosowanych w terapii zawrotów głowy i zaburzeń równowagi wywołanych dysfunkcją układu przedsionkowego.
Materiał i metody. W badaniu udział wzięła grupa 30-stu pacjentów leczonych z powodu zawrotów głowy i/lub zaburzeń równowagi pochodzenia przedsionkowego. Połowa pacjentów (15 osób) była w trakcie leczenia farmakologicznego. Wszystkim pacjentom zalecono wykonywanie zestawu ćwiczeń
dostosowanego indywidualnie do danej jednostki chorobowej. Grupę kontrolną stanowiło 15 pacjentów leczonych wyłącznie farmakologicznie. W celu zbadania efektu rehabilitacji wykorzystano zmodyfikowany kwestionariusz samooceny DHI. Otrzymane wyniki poddano ocenie statystycznej z wykorzystaniem metody analizy wariancji z powtarzanymi pomiarami.
Wyniki. Pacjenci uczestniczący w programie rehabilitacji, nieprzyjmujący leków uzyskali poprawę wyniku kwestionariusza średnio o 51%. U pacjentów wykonujących ćwiczenia i dodatkowo przyjmujących leki poprawa wyniosła średnio 50%. W grupie kontrolnej uzyskano poprawę jedynie o 16 %. Różnica ta jest istotna statystycznie.
Wnioski. 1. Rehabilitacja ruchowa okazała się skuteczną metodą leczenia zawrotów głowy i zaburzeń równowagi wywołanych chorobami układu przedsionkowego. 2. Badani pacjenci uzyskali większą subiektywną poprawę zdrowia dzięki wykonywaniu ćwiczeń fizycznych niż w przypadku leczenia
farmakologicznego. 3. Wiek pacjenta nie miał istotnego wpływu na efekt rehabilitacji. 4. Rehabilitacja przyniosła poprawę u badanych pacjentów zarówno w aspekcie strukturalnym, funkcjonalnym jak i emocjonalnym. 5. Wszyscy badani pacjenci ocenili korzystnie efekt rehabilitacji przedsionkowej. 6. Samodzielne wykonywanie ćwiczeń przez pacjentów w domu, pomimo braku nadzoru, przyniosło korzystne efekty terapeutyczne.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *