Fizjoterapia Ocena typów somatycznych i siły ścisku ręki osób chorujących na cukrzycę typu 1 - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

VII WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Temat wiodący: Badania podstawowe w rehabilitacji i fizjoterapii Warszawa, 19 kwietnia 2013 r. - Ocena typów somatycznych i siły ścisku ręki osób chorujących na cukrzycę typu 1


Agata Kuźmicka
Ocena typów somatycznych i siły ścisku ręki osób chorujących na cukrzycę typu 1
Studenckie Koło Naukowe Przy Zakładzie Biomechaniki AWF Warszawa
Opiekun SKN: dr Katarzyna Kaczmarczyk
Wstęp i cel. Cukrzyca typu 1 dotyka coraz większej grupy osób, które w związku z chorobą wprowadzają
dietę, przyjmują insulinę oraz ograniczają aktywność fizyczną w obawie przed hipoglikemią. Może to
skutkować zmianami w poziomie otłuszczenia i umięśnienia tych osób. Celem pracy była ocena
somatotypów i siły ścisku ręki osób chorych na cukrzycę typu 1. 
Materiał i metody. Badaniom poddano 24 osoby chore na cukrzycę typu 1 w wieku 31,33?8,5 i 24 osoby
zdrowe w wieku 31,33?8,18. Pomiary uwzględniały 11 cech i 6 wskaźników somatycznych. Typy
somatyczne Sheldona oceniono metodą Heath i Carter. Siłę ścisku ręki zmierzono dynamometrem ręcznym.
Wyniki poddano analizie wykorzystując program STATISTICA 10. Do porównania średnich stosowano test
U Manna ? Whitney?a.
Wyniki. Mężczyźni z cukrzycą typu 1 w stosunku do zdrowych byli przesunięci na somatogramie w kierunku
niższych wartości endo- (5,4?1,86) i mezomorfii (4,3?1,5) oraz wyższych ektomorfii (2,0?1,58). Natomiast
zdrowi byli przesunięci w kierunku wyższych wartości endo- (6,1?1,58) i mezomorfii (5,3?1,17), a niższych
ektomorfii (1,2?0,58). Odnotowano międzygrupową istotność różnic statystycznych dla średnich wartości
mezomorfii (p<0,05). Osoby zdrowe wykazały większą siłę ścisku w lewej ręce (p<0,05). U kobiet nie
odnotowano znamiennych różnic w żadnym z pomiarów.
Wnioski. 1. W typach somatycznych mężczyzn zdrowych, w stosunku do chorych na cukrzycę typu 1
przeważa endomorfia i mezomorfia, czego efektem jest ich większa siła ścisku lewej ręki. Wskazuje to na
inny, w obu grupach, rodzaj aktywności fizycznej oraz odmienną dietę. 2. U kobiet zdrowych i chorych na
cukrzycę typu 1 nie występują różnice w typach somatycznych ani w sile ścisku ręki. Wskazuje to na
międzygrupowe podobieństwo w stosowanej diecie i aktywności fizycznej.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *