Fizjoterapia Ocena urazowości wśród zawodników wyczynowo trenujących lekkoatletyczne biegi krótkie oraz metody - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

VII WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Temat wiodący: Badania podstawowe w rehabilitacji i fizjoterapii Warszawa, 19 kwietnia 2013 r. - Ocena urazowości wśród zawodników wyczynowo trenujących lekkoatletyczne biegi krótkie oraz metody


Ewa Brzozowska 
Ocena urazowości wśród zawodników wyczynowo trenujących lekkoatletyczne
biegi krótkie oraz metody ich leczenia usprawniającego
Studenckie Koło Naukowe ?MOTUS? przy Zakładzie Kinezyterapii AWF Kraków
Opiekun Koła: dr Mariusz Janusz
Wstęp. Biegi sprinterskie są dyscypliną sportu w której organizm zawodnika poddawany jest różnym
oddziaływaniom, co może być przyczyną powstawania urazów narządu ruchu. Celem pracy była
charakterystyka potencjalnych urazów występujących wśród osób trenujących lekkoatletyczne biegi krótkie
oraz podejmowanych sposobów ich leczenia.
Materiał i metody. Materiał badany stanowiła grupa 65 osób trenujących wyczynowo biegi krótkie (kobiety
n=25 i mężczyźni n=40). Wiek badanych wynosił od 16 do 27 lat. Narzędziem badawczym był autorski
kwestionariusz ankiety, który składał się z dwóch części. W pierwszej umieszczono pytania ankietowe
odnoszące się m.in. do rodzaju urazu, okoliczności doznawanych urazów, okresu powrotu do zdrowia
i długości leczenia oraz stosowanych metod leczenia i rehabilitacji. Drugą część ankiety stanowiła metryczka
z pytaniami dotyczącymi wieku, płci, stażu treningowego oraz ilość treningów wykonywanych w ciągu
tygodnia. Do obliczeń korelacji wykorzystano współczynnik r-Pearsona, a do oceny istotności różnic
zmiennych jakościowych test chi2
. Przyjęto poziom istotności p<0,05.
Wyniki. Badania wykazały, że aż 92% respondentów przynajmniej raz doznało urazu. Najczęściej
wymienianymi kontuzjami były urazy mięśni (63,3%). Badani najczęściej za bezpośrednią przyczynę
uszkodzenia ciała wymieniali nieodpowiednią rozgrzewkę (52,5%) oraz zbyt obciążające ćwiczenia (34,6%).
Wszyscy badani jako podstawowy sposób leczenia wskazali odpoczynek od treningu. Nie stwierdzono
zależności pomiędzy częstością występowania kontuzji a płcią (?
2=1,85). Zaobserwowano natomiast
zależność pomiędzy tygodniowym czasem treningu i liczbą urazów (r=0,9) oraz stażem treningowym i liczbą
urazów (r=0,64) w grupie kontuzjowanych zawodników. 
Wnioski. 1. Urazy sportowe i zespoły przeciążeniowe są częste w badanej grupie lekkoatletów.
2. Najbardziej narażone na uszkodzenia są tkanki miękkie w obrębie kończyny dolnej. 3. Większość
zawodników korzysta z leczenia rehabilitacyjnego. 

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *