Fizjoterapia Ocena wpływu rehabilitacji pulmonologicznej na poprawę parametrów oddechowych i ogólnej jakości - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

VII WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Temat wiodący: Badania podstawowe w rehabilitacji i fizjoterapii Warszawa, 19 kwietnia 2013 r. - Ocena wpływu rehabilitacji pulmonologicznej na poprawę parametrów oddechowych i ogólnej jakości


Agnieszka Zawadzka, Artur Fabijan
Ocena wpływu rehabilitacji pulmonologicznej na poprawę parametrów oddechowych
i ogólnej jakości życia osób po lobektomii płuca
Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Pneumonologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Opiekun koła: dr hab. n. med. Tadeusz Pietras
Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej i Rehabilitacji Oddechowej 
Opiekun naukowy pracy: prof. dr hab. n. med. Józef Kozak
Wstęp. Powikłania płucne są główną przyczyną śmierci po zabiegach resekcyjnych płuca. Sposobem
zapobiegania im jest wczesne wdrożenie rehabilitacji oddechowej. Celem pracy jest określenie znaczenia
rehabilitacji pulmonologicznej u pacjentów po zabiegu lobektomii płuca.
Materiał i metody. Badaniem objęto 40 osób w wieku 18-75 lat usprawnianych na Oddziale Klinicznym
Chirurgii Klatki Piersiowej i Rehabilitacji Oddechowej. Grupę Badaną stanowiło 30 osób, u których był
prowadzony pełen program rehabilitacji pulmonologicznej realizowany codziennie od momentu przyjęcia, aż
do wypisu, a Grupę Kontrolną 10 osób, którzy w okresie pooperacyjnym ćwiczyli za pomocą trenażerów
oddechowych. Narzędzia badawcze stanowiły: badanie spirometryczne wykonane w momencie przyjęcia do
szpitala i miesiąc po hospitalizacji, a także ocena bólu, ocena nasilenia duszności, ocena jakości życia,
dodatkowo monitorowany był czas pełnego rozprężenia płuca oraz wielkość ewentualnego przecieku.
Wyniki. U osób z Grupy Badanej szybciej dochodziło do pełnego rozprężenia płuca (4-5 doba) w korelacji
z Grupa Kontrolną (6-7 doba). Średnio największe odczucia bólowe i towarzysząca duszność występowały
u pacjentów w trakcie hospitalizacji, a miesiąc po ulegały znacznemu zmniejszeniu w obu grupach.
W badaniu jakości życia kwestionariuszem WHOQOL ? BREF ekstrema zmian pokazały się w dziedzinie
środowiskowej i społecznej. Zastosowanie w Grupie badanej programu rehabilitacji pulmonologicznej
spowodowało poprawę oceny jakości życia oraz zadowolenia pacjentów ze swojego zdrowia w stosunku do
Grupy Kontrolnej.
Wnioski. 1. Zastosowanie programu rehabilitacji pulmonologicznej u pacjentów po radykalnym zabiegu
chirurgicznym w obrębie płuca wpływa na poprawę jakości życia, powoduje przyspieszenie czasu
rozprężenia płuca oraz zmniejszenie duszności nasilającej się po operacji. 2. Rehabilitacja pulmonologiczna
u pacjentów po radykalnym zabiegu chirurgicznym w obrębie płuca obniża ryzyko występowania powikłań
płucnych. Nie wpływa natomiast znacząco na poprawę parametrów oddechowych (FEV?), które po
zabiegach resekcyjnych płuc ulegają obniżeniu.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *