Fizjoterapia Ocena wpływu treningu aktywizacji mięśni głębokich odcinka szyjnego na odległość wykonywanych - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

VII WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Temat wiodący: Badania podstawowe w rehabilitacji i fizjoterapii Warszawa, 19 kwietnia 2013 r. - Ocena wpływu treningu aktywizacji mięśni głębokich odcinka szyjnego na odległość wykonywanych


Dagmara Wasiuk, Monika Biernat
Ocena wpływu treningu aktywizacji mięśni głębokich odcinka szyjnego na odległość 
wykonywanych rzutów u zawodników Rugby na wózkach ? badanie pilotażowe
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Kinezjologii Katedry Fizjoterapii, ŚUM w Katowicach
Opiekun koła: dr n. med. Anna Brzęk
Wstęp. Mięśnie głębokie ? zlokalizowane blisko osi obrotu, mają spełniać funkcję stabilizacyjną. Poprawa
stabilizacji kręgosłupa powinna poprawić jakość oraz komfort wykonywania zadań ruchowych na obwodzie.
Celem pracy jest sprawdzenie czy zastosowanie treningu aktywizacji mięśni głębokich odcinka szyjnego
wpłynie na poprawę odległości rzutu sprzed klatki piersiowej u zawodników uprawiających rugby na
wózkach (RnW).
Materiał i metody. Badaniem zostało objetych 7 zawodników drużyny RnW ?IKS Jeźdźcy Borowa Wieś?.
Grupa badana składała się z 3 zawodników, średnia wieku x=29,3. Grupa kontrolna składała się z 4 zawodników, średnia wieku x= 31,75. 
Zawodnicy co dwa tygodnie przez okres 6 tygodni podczas treningu RnW oddawali 3 rzuty sprzed klatki
piersiowej oraz wykonywali CCTF (cranio-celvical flexion test). Dla grupy badanej wprowadzono trening
aktywizacji mięśni głębokich odcinka szyjnego, który trwał przez 6 tygodni i był wykonywany 2 razy
w tygodniu na Stabilizerze.
Wyniki. Istotnie statystycznie okazały się wyniki dotyczące wartości uzyskanych podczas testu CCFT dla
pierwszego i czwatrego oraz dla pierwszego i szóstego tygodnia treningu w grupie badanej, odpowiednio dla
pierwszej części testu t=8, p<0,015 i t=14, p<0,005 oraz dla drugiej części testu t=10, p<0,009 i t=14,
p<0,005. Porównując długości oddanych rzutów w obrębie grupy badanej, jak również w porównaniu
z grupą kontrolną nie zauważa się różnic istotnych statystycznie.
Wniosek. Na podstawie wyników można przyjąć, że trening aktywizacji mięśni głębokich odcinka szyjnego
kręgosłupa jest w stanie wpłynąć na odległość rzutu u zawodników uprawiających rugby na wózkach.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *