Fizjoterapia Plastrowania koncepcja a stawów propriocepcja - wpływ aplikacji Kinesiology Tapingu na czucie - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

V WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Tematy wiodące: Badania podstawowe w rehabilitacji i fizjoterapii Rehabilitacja w geriatrii Warszawa, 15 kwietnia 2011 r. - Plastrowania koncepcja a stawów propriocepcja - wpływ aplikacji Kinesiology Tapingu na czucie


Anna Mierzwińska

Plastrowania koncepcja a stawów propriocepcja - wpływ aplikacji Kinesiology Tapingu na czucie pozycji stawu kolanowego u osób starszych aktywnych fizycznie
Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii przy Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii
II Wydziału Lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Opiekun Koła i Kierownik Zakładu oraz opiekun naukowy pracy: dr n. med. Dariusz Białoszewski

Wstęp. Obecnie w fizjoterapii wykorzystuje się liczne metody i formy terapii wpływające na poprawę czucia głębokiego i kontrolę nerwowo-mięśniową. Wśród nich coraz większą popularność zyskuje Kinesiology Taping. Celem badań była ocena wpływu aplikacji mięśniowej KT na propriocepcję stawu kolanowego u osób starszych aktywnych fizycznie. Materiał i metody. Badanie randomizowane przeprowadzono wśród 52 osób obojga płci powyżej 65 r.ż.
podejmujących regularną aktywność ruchową, z czego analizie poddano wyniki 44 osób (38 kobiet, 6 mężczyzn) spełniających kryteria włączenia opisane w ankiecie składającej się z 20 pytań. Badanych podzielono losowo na dwie równoliczne grupy. W grupie I zastosowano aplikację KT na mięsień
czworogłowy uda, na kończynę dominującą. Grupę kontrolną II stanowiły osoby bez tej aplikacji. Ocenę propriocepcji przeprowadzono z wykorzystaniem urządzenia HUMAC 360 i oprogramowania HUMAC 2009. Test polegał na odtworzeniu zadanego zakresu ruchu 0-65? zgięcia stawu (test: wyprost kolana
jednonóż, procedura: 5/5 wolna). Pierwszego pomiaru dokonywano tuż przed zajęciami ruchowymi. Następnie aplikowano KT i po 45 min. ćwiczeń przeprowadzano drugi pomiar, a kolejny analogicznie w 3 dobie. Ocenie poddano wartość współczynnika zmienności i maksymalnego odchylenia. Analizę
statystyczną przeprowadzono za pomocą programu Statistica 9.1 PL. Wyniki. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic (p<0,05) w wynikach początkowych między grupami. Natomiast po zastosowaniu KT w grupie I zaobserwowano różnice (p<0,05) pomiędzy wynikami obu grup dla pomiarów po 45 min. i po 72 godz. W grupie I zauważono istotne zmniejszenie współczynnika zmienności (p<0,05) po 72 godz. od aplikacji. Ponadto zmniejszyło się maksymalne odchylenie (p<0,005) w pomiarze drugim i trzecim. W grupie kontrolnej mierzone zmienne nie uległy istotnym zmianom. Wnioski. 1. Zastosowanie aplikacji KT w istotny sposób wpływa na poprawę propriocepcji stawu u osób starszych aktywnych fizycznie. 2. Uzyskane wyniki stanowią podstawę do kontynuacji badań opartych o liczniejszą grupę badaną.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *