Fizjoterapia Porównanie dwóch sposobów pomiaru zakresu ruchomości rotacji stawów biodrowych -badania wstępne - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

VI Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Majówka Młodej Fizjoterapii” 24 maj 2013 Wrocław - Porównanie dwóch sposobów pomiaru zakresu ruchomości rotacji stawów biodrowych -badania wstępne


Porównanie dwóch sposobów pomiaru zakresu ruchomości rotacji stawów biodrowych - badania wstępne
Comparison of two ways measuring the range of movement hip rotation ? preliminary study
Federowicz P., Wyszyński Sz., Woźniak E., Piotrkowicz J.
SKN przy Zakładzie Kinezjologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Słowa kluczowe: zakres ruchomości, rotacja.
Key words: range of movement, rotation.
Literatura wskazuje wiele sposobów pomiaru zakresu ruchomości rotacji stawów biodrowych. Celem pracy
było porównanie dwóch pozycji ułożeniowych w których zmierzono zakres ruchomości rotacji stawów
biodrowych. Badanie przeprowadzono na 23 studentach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Wiek badanych mieści się w przedziale 19-25. Porównując pomiary zakresu ruchomości w dwóch pozycjach
obu kończyn dolnych zarówno rotacji zewnętrznej jak i wewnętrznej nie wykazano istotności statystycznej co
może wskazywać na możliwość zamiennego stosowania obu pozycji w pomiarach ruchomości stawu
biodrowego szczególnie gdy z powodu dysfunkcji niemożliwa jest do przyjęcia wymagana, typowa pozycja
wyjściowa do pomiaru tego zakresu.
Literature suggests many ways to measure the range of movement of hip rotation. The aim of this study was to
compare two postural positions which measured range of movement of hip rotation. The study was conducted on 23
students of the Medical University of Silesia in Katowice. The age of respondents is between 19-25. Comparing
measurements of range of motion in two positions in both legs, both external rotation and internal showed no statistical
significance that might indicate the interchangeability of the two positions in the measurement of movable of the hip
especially when due to dysfunction, it is impossible to adopt required, a typical starting position to measure this range.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *