Fizjoterapia Porównanie parametrów pracy całkowitej oraz zmęczenia mięśniowego u zawodników piłki nożnej i osób - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

V WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Tematy wiodące: Badania podstawowe w rehabilitacji i fizjoterapii Rehabilitacja w geriatrii Warszawa, 15 kwietnia 2011 r. - Porównanie parametrów pracy całkowitej oraz zmęczenia mięśniowego u zawodników piłki nożnej i osób


Łukasz Kaleńczuk1, Łukasz Kamiński1, Lila Bubieńczyk2, Ewa Hincyngier2

Porównanie parametrów pracy całkowitej oraz zmęczenia mięśniowego u zawodników piłki nożnej i osób nie trenujących
1Studenckie koło naukowe fizjoterapeutów "CREATUS" przy Zakładzie Fizjoterapii,
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile
Opiekun Koła: dr Monika Grygorowicz
2 Centrum Innowacyjnej Rehabilitacji "Terapia PLUS" w Szczecinie

Wstęp. Celem pracy było porównanie wartości pracy całkowitej i zmęczenia mięśni mierzonych w warunkach izokinetycznych w grupie piłkarzy nożnych i nietrenujących. Uwzględniając kończynę dolną dominującą (KD) i niedominującą (KND) porównano całkowitą energie jaką generuje mięsień w czasie testu
i występujące zmęczenie mięśniowe. Materiał i metody. Badaniami objęto dwie grupy: 18 zawodowych piłkarzy nożnych (wiek: 24+-2,78 lat; wzrost: 184+-0,07m; masa ciała: 81+-7,19 kg) i 18 nietrenujących (wiek: 23?2,63 lat; wzrost: 181+-0,06m; masa ciała: 80+-7,71 kg,). Do pomiaru parametrów pracy całkowitej (Total Work) i zmęczenia mięśniowego (Work Fatigue) użyto dynamometru izokinetycznego Biodex System 4 Pro. Pomiar zarejestrowano dla
prędkości 240°/s; wykonano 30 powtórzeń ruchu zgięcia i wyprostu w stawie kolanowym dla kończyny dolnej prawej i lewej. Rozgrzewka polegała na 15 min. truchcie na bieżni. Wyniki. Średnie wartości pracy całkowitej (Total Work) osiągnęły wyższą wartość w grupie piłkarzy nożnych, zarówno dla zgięcia (KD=30,55%,KND=41,94%) jak i wyprostu (KD=28,99%,KND=44,09%). Średnie wartości zmęczenia mięśniowego (Work Fatigue) w przypadku ruchu wyprostu osiągnęły wyższą wartość w grupie studentów (KD=10,92%,KND=18,78%) natomiast w przypadku ruchu zgięcia wartości te były wyższe w grupie piłkarzy nożnych (KD=13,18%,KND=5,81%). Nie zaobserwowano znaczących zmian w odniesieniu do kończyny dominującej i niedominującej. Wnioski. 1. Systematyczny trening prowadzi do zwiększenia potencjału motorycznego, poprzez podniesienie poziomu mocy mięśniowej. 2. Wśród piłkarzy wyższe wartości wskaźnika zmęczenia mięśni tylnej grupy uda w porównaniu do mięśnia czworogłowego uda mogą wynikać z charakteru wysiłku fizycznego
właściwego dla uprawianej dyscypliny.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *