Fizjoterapia Porównanie wartości przyspieszenia pozyskanych za pomocą stabilografii i akcelerometrii - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

III Wiosna z Fizjoterapią Cykliczne Sympozjum Studenckich Kół Naukowych nt. Rehabilitacja w Geriatrii Warszawa, 3 kwietnia 2009 r. - Porównanie wartości przyspieszenia pozyskanych za pomocą stabilografii i akcelerometrii


III Wiosna z Fizjoterapią Cykliczne Sympozjum Studenckich Kół Naukowych nt. Rehabilitacja w Geriatrii Warszawa, 3 kwietnia 2009 r.

Piotr Szwedowski
PORÓWNANIE WARTOŚCI PRZYSPIESZENIA POZYSKANYCH ZA POMOCĄ
STABILOGRAFII I AKCELEROMETRII - BADANIA PILOTAŻOWE

Studenckie Koło Naukowe Biomechaniki Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie
Opiekun Koła: prof. dr hab. Andrzej Wit
Wstęp. Proces utrzymywania równowagi jest warunkowany głównie w obrębie - stawów biodrowych i stawów skokowych. Badanie przemieszczenia środka ciężkości (Center Of Mass - COM) może być wykonywane przy użyciu stabilografu (badamy zmianę położenia wypadkowego wektora składowej pionowej
siły reakcji podłoża (Center Of Pressure - COP ), oraz akcelerometru (badamy przyspieszenie COM za pomocą czujnika umieszczonego na pasie na wysokości COM w płaszczyźnie czołowej). Praca miała na celu porównanie przyspieszenia ciała człowieka na podstawie tych dwóch metod badawczych oraz określenie
korelacji opisanych wyżej dwóch parametrów. Materiał i metody. Badania przeprowadzono na 2 kobietach i 2 mężczyznach (wiek średni = 25,3 lat;
SD = 2,67 lat), w tym samym czasie na platformie stabilograficznej i akcelerometrem (częstotliwość próbkowania 20 Hz). Badanie składało się z 3 testów statycznych (stanie swobodne obunóż z oczami otwartymi, stanie na nodze prawej z oczami otwartymi, stanie na nodze lewej z oczami otwartymi), oraz
3 testów dynamicznych (pionowy wyskok z rękami na biodrach, przysiad z rękami na biodrach, 5 krążeń ramion przodem w górę). Z przemieszczenia COP uzyskanego w badaniu stabilograficznym obliczono jego przyspieszenie i porównano z wynikami przyspieszenia COM w płaszczyźnie strzałkowej (AP) i czołowej
(ML) uzyskanych w badaniu akcelerometrem. Obliczono korelację i kros korelację poszukując możliwego przesunięcia sygnałów względem siebie w czasie.
Wyniki. Poziom korelacji, zarówno od początku badania jak i po przesunięciu, był za niski, aby można było stwierdzić istnienie bezpośredniej zależności badanych parametrów od siebie. Średnie wartości przyspieszeń w stabilografii wynosiły -0,07, a w akcelerometrii 0,17, co świadczy o wahaniach wokół wartości 0. Różnicę
w badaniach widać po wartościach minimalnych i maksymalnych (stabilografia -876,8 i 849,6, a akcelerometria -6,39 i 5,13). Wnioski. 1. W prezentowanym eksperymencie nie stwierdzono istotnej zależności pomiędzy badaniami stabilometrycznymi i akcelerometrycznymi. 2. Wskazane są dalsze badania dla dokładnego określenia przesunięcia względem siebie wyników tych badań.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *