Fizjoterapia Porównanie wpływu elektrostymulacji prądami Kotza i ćwiczeń izometrycznych na aktywność bioelektry - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

VII WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Temat wiodący: Badania podstawowe w rehabilitacji i fizjoterapii Warszawa, 19 kwietnia 2013 r. - Porównanie wpływu elektrostymulacji prądami Kotza i ćwiczeń izometrycznych na aktywność bioelektry


Aleksandra Cynarska1
, Gabriela Bidzińska1
, Daniel Marczyński1
, Kuba Ptaszkowski2
Robert Dymarek2
Porównanie wpływu elektrostymulacji prądami Kotz'a i ćwiczeń izometrycznych
na aktywność bioelektryczną oraz wytrzymałość mięśnia prostego uda. Doniesienie wstępne
1 SKN Biomechaniki Klinicznej, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, 
Opiekun SKN: dr Tomasz Halski
2 SKN Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, 
Opiekun SKN: dr hab. Małgorzata Paprocka-Borowicz
Wstęp. Elektrostymulację Kotz?a mięśni prawidłowo unerwionych stosuje się między innymi w celu
zwiększenia siły, jak i wytrzymałości mięśnia. Inną metodą, dzięki której można uzyskać przyrost masy
mięśniowej jak i zwiększenie siły są ćwiczenia izometryczne. Celem pracy była próba określenia wpływu
elektrostymulacji Kotz`a oraz ćwiczeń izometrycznych na aktywność bioelektryczną oraz wytrzymałość
mięśnia prostego uda u osób zdrowych.
Materiał i metoda. Do badań zakwalifikowano 30 osób (21 kobiet, 9 mężczyzn), które randomizowano do
dwóch grup porównawczych A i B. Obie grupy poddane były serii 10 zabiegów. Grupę A stymulowano
prądami Kotz?a. W grupie B wykonywano ćwiczenia izometryczne. W każdym przypadku kończyna dolna
kwalifikowana była w sposób losowy. Przed, w trakcie i po wykonaniu zabiegów, zmierzono obwody
badanej kończyny, wykonano ?test krzesełkowy? oraz dokonano rejestracji zmian spoczynkowego napięcia
mięśniowego mięśnia prostego uda przy pomocy elektromiografu powierzchniowego Neuro Trac ETS.
Wyniki. Po serii dziesięciu zabiegów w grupie A odnotowano istotny spadek napięcia spoczynkowego
o 1,2 ?V (p=0,00081), w grupie B wynosił 0,7 ?V. W obu grupach nie zaobserwowano istotnych zmian
obwodów uda. Zarówno w grupie A i B nastąpiło statystycznie istotne wydłużenie próby wysiłkowej podczas
?testu krzesełkowego?, odpowiednio o 40,7 s (p=0,0016) oraz 35,7 s (p=0,0464).
Wniosek. Prądy Kotz?a stanowią skuteczną metodę wpływającą na wzrost wytrzymałości mięśnia prostego
uda, co potwierdza słuszność ich stosowania u osób zdrowych.
20

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *