Fizjoterapia Porównawcza ocena skuteczności przeciwbólowej prądów interferencyjnych i ultradźwięków - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

II Wiosna Z Fizjoterapią. Cykliczne sympozjum studenckich kół naukowych. Rehabilitacja w geriatrii. Aktywność rekreacyjna i sportowa osób w wieku podeszłym. Warszawa, 18 kwietnia 2008 r. - Porównawcza ocena skuteczności przeciwbólowej prądów interferencyjnych i ultradźwięków


Karolina Szulkowska, Magdalena Fronczek
PORÓWNAWCZA OCENA SKUTECZNOŚCI PRZECIWBÓLOWEJ WPŁYWU PRĄDÓW
INTERFERENCYJNYCH I ULTRADŹWIĘKÓW NA OGRANICZENIE PROMIENIOWANIA
BÓLU W OBRĘBIE KOŃCZYNY DOLNEJ U CHORYCH Z PRZEWLEKŁYM ZESPOŁEM
BÓLOWYM KRĘGOSŁUPA W PRZEBIEGU CHOROBY ZWYRODNIENIOWEJ

Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii przy Klinice Rehabilitacji Medycznej Wydziału Fizjoterapii,
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Opiekun Koła: prof. nadzw. dr hab. med. Jolanta Kujawa
Wstęp: Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa dotyczy 80-90% populacji. Prowadzi ona do nawracających zespołów bólowych kręgosłupa, występujących najczęściej w odcinku szyjnym i lędźwiowym. Stosując zabiegi fizykalne takie jak prądy interferencyjne i ultradźwięki, można uzyskać podniesienie progu bólu i zahamowanie współczulnego układu nerwowego. Celem pracy jest porównawcza ocena wpływu prądów interferencyjnych i ultradźwięków na ograniczenie promieniowania bólu do kończyn dolnych u chorych z przewlekłym zespołem bólowym kręgosłupa w przebiegu choroby zwyrodnieniowej. Materiał i metody: Materiał badań: 100 osób (dwie 50 osobowe grupy). W grupie A chorzy otrzymali 10 zabiegów z wykorzystaniem ultradźwięków (0,8 W/cm2, 10 min.), a w grupie B pacjenci zostali poddani 10 zabiegom z wykorzystaniem prądów interferencyjnych ( 90-100Hz, 10 min.) Wszyscy ochotnicy poddani zostali badaniu ankietowemu, które zawierało 42 pytania. Subiektywna ocena bólu była przeprowadzona z wykorzystaniem wizualno - analogowej skali bólu (VAS). Do oceny stopnia dysfunkcji kręgosłupa w części lędźwiowo - krzyżowej użyto skali Oswestry. Wyniki: W obu grupach stwierdzono zmniejszenie się częstotliwości promieniowania bólu do pośladków. W grupie poddanej sonoterapii odnotowano nieznaczny spadek promieniowania bólu do tylnej części ud, podczas gdy przy zastosowaniu prądów interferencyjnych promieniowanie bólu spadło o połowę. Promieniowanie bólu poniżej kolan zmniejszyło się znacząco w grupie poddanej terapii prądami interferencyjnymi. Wniosek: Prądy interferencyjne są skuteczniejszą metodą w ograniczeniu promieniowania bólu w obrębie kończyn dolnych u chorych z przewlekłym zespołem bólowym kręgosłupa w przebiegu choroby zwyrodnieniowej.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *