Fizjoterapia Powikłania w układzie oddechowym u niemowląt po korekcjach wad wrodzonych serca z użyciem krążenia p - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

V WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Tematy wiodące: Badania podstawowe w rehabilitacji i fizjoterapii Rehabilitacja w geriatrii Warszawa, 15 kwietnia 2011 r. - Powikłania w układzie oddechowym u niemowląt po korekcjach wad wrodzonych serca z użyciem krążenia p


Justyna Curyła

Powikłania w układzie oddechowym u niemowląt po korekcjach wad wrodzonych serca z użyciem krążenia pozaustrojowego - nowe zadania dla fizjoterapeuty
Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii przy Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii
II Wydziału Lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Opiekun Koła i Kierownik Zakładu: dr n. med. Dariusz Białoszewski
Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny, II Katedra i Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii
Ogólnej Dzieci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik Katedry i Kliniki; prof. dr hab. Maciej Karolczak,

Wstęp. Wraz z rozwojem medycyny zmienia się wiek pacjentów operowanych z powodu wrodzonych wad serca. W celu uniknięcia niekorzystnych następstw wady większość operacji korekcyjnych przeprowadza się w pierwszym roku życia pacjenta. Celem prezentowanej pracy jest analiza powikłań płucnych u niemowląt po korekcjach wad wrodzonych serca z użyciem krążenia pozaustrojowego (CPB). Materiał i metody. U 31 niemowląt po korekcji ASDII, VSD, AVSD, DORV i F4 przeprowadzono retrospektywną analizę opisów zdjęć rentgenowskich klatki piersiowej, wykonywanych w ciągu pierwszych 5 dni po operacji pod kątem zmian płucnych. Przeprowadzono trzytorową analizę uzyskanych informacji pod kątem obecności trisomii 21, czasu trwania CPB i czasu trwania tzw. zakleszczenia aorty. Wyniki. Radiologiczne zmiany płucne opisano u 24 osób: płyn w jamie opłucnej (35%)¸zmniejszone upowietrznienie płuca (30%), niedodma (19%), zwiększone zagęszczenie miąższu płucnego (16%). Wykazano, że bez względu na kryterium, które brano pod uwagę podczas podziału pacjentów na podgrupy, najczęściej spotykanymi powikłaniami były: płyn w jamie opłucnej i zmniejszone upowietrznienie płuca. Dłuższy czas perfuzji pozaustrojowej i dłuższy okres zakleszczenia aorty ? w przeciwieństwie do obecności zespołu Downa - dodatnio korelowały z częstością obserwowanych zmian. Wnioski. 1. Najczęściej spotykanym powikłaniem płucnym u niemowląt po korekcjach wad wrodzonych serca z użyciem krążenia pozaustrojowego jest obecność płynu w jamie opłucnej, który jest elementem uogólnionej odpowiedzi zapalnej opisywanej w literaturze jako SIRS. 2. Leczenie fizjoterapeutyczne tych pacjentów musi uwzględniać istnienie takiego powikłania.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *