Fizjoterapia Praktyczne aspekty rehabilitacji seksualnej osób w wieku podeszłym - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

II Wiosna Z Fizjoterapią. Cykliczne sympozjum studenckich kół naukowych. Rehabilitacja w geriatrii. Aktywność rekreacyjna i sportowa osób w wieku podeszłym. Warszawa, 18 kwietnia 2008 r. Wykłady na zaproszenie w ramach II Wiosny Z Fizjoterapią - Praktyczne aspekty rehabilitacji seksualnej osób w wieku podeszłym


Alicja Długołęcka
PRAKTYCZNE ASPEKTY REHABILITACJI SEKSUALNEJ OSÓB W WIEKU PODESZŁYM

Zakład Psychoterapii i Rehabilitacji Seksualnej Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

Wbrew powszechnie panującym opiniom seniorzy to osoby aktywne seksualnie i otwarte na innowacje. Model miłości ludzi dojrzałych zmienił się radykalnie, ponieważ w wiek emerytalny wchodzi pokolenie rewolucji seksualnej i znacznie wydłuża się długość ludzkiego życia. Wyniki szerzej cytowanych badań polskich i zagranicznych potwierdzają, że ponad połowa osób po 60 r. ż. nadal jest aktywna seksualnie i umieszcza seks wysoko w hierarchii wartości. Amerykańskie badania (T. Lindau 2007) ponad 3 tys. osób w wieku 57-85 lat, opublikowane w ''The New England Journal of Medicine'' wykazują, że chociaż aktywność seksualna zmniejsza się z wiekiem (73% 57-64 latków, 53% 64-75 latków, 26% 75-85 miało kontakty seksualne), to ponad połowa badanych miała stosunki seksualne 2-3 razy w miesiącu, a 23% raz na tydzień; masturbacji nie unikało 52% seniorów i 25% seniorek! Kobiety są mniej aktywne niż mężczyźni, ale podawaną przez nie przyczyną są trudności w znalezieniu partnerów. Tylko dla co 3 kobiety (35%) i co dziesiątego mężczyzny (13%) ''seks nie jest bardzo ważny'', a to zainteresowanie jest związane z wykształceniem i stanem zdrowia (im lepsze, tym większe zainteresowanie). Badania 113 osób w wieku ok. 72 lat katalońskiego zespołu lekarzy z Florida Nord de I'Hospitaletmde Llobregat z 2007 roku wykazały, że 85% osób ma stałego partnera, 66% ma z nim/nią udane życie seksualne, a 5% korzysta z usług prostytutek; 60% ludzi po 65 r. ż. ma kontakty seksualne częściej niż 4 razy w miesiącu, a 30% ankietowanych przyznaje się do masturbacji. Polscy seniorzy nie odbiegają od tego obrazu. Z badań na grupie 1800 osób po 50 r. ż. (Z. Izdebski, OBOP, 2007) wynika, że dla 73% badanych seks w każdym wieku może być źródłem pozytywnych i wartościowych przeżyć. 65% podkreśla, że seks bez możliwości zajścia w ciążę jest bardziej komfortowy, a ponad połowa stwierdza, że jest to najlepszy sposób na zachowanie młodości oraz zapobieganie samotności. Połowa chętnie wprowadza innowacje, jeśli czemuś służą. Stawianie seksu wysoko w hierarchii wartości jest domeną osób wykształconych (42% w stosunku do 14% z wykształceniem podstawowym). Z różnych badań osób starszych, również tych niekoniecznie dotyczących seksualności, jasno wynika, że aktywność seksualna jest świetnym wskaźnikiem zdrowia. Problemy seksualne są najczęściej spowodowane cukrzycą, infekcjami, schorzeniami kardiologicznymi i onkologicznymi. Wielu autorów - lekarzy podkreśla (m.in. słynny kardiolog D. Ornish, 1998), że seks jest zdrowszy niż dieta, niepalenie i jogging. Ponadto, aktywność seksualna będąc ściśle skorelowana ze stanem zdrowia i sprawnością fizyczną osób starszych może być czynnikiem motywującym je do pełniejszej realizacji ról społecznych, w tym uczestnictwa w życiu towarzyskim oraz prowadzenia zdrowego stylu życia opartego o aktywność sportową i rekreacyjną. Niestety z analizy większości badań wynika, że świadomość problemów zdrowotnych jest niska (w badaniach hiszpańskich 88% nigdy nie konsultowało się z lekarzem, a 9% rozmawiało z inicjatywy lekarza). Wielu mężczyzn ma ochotę na seks, ale nie może z niego w pełni korzystać - w badaniach polskich 29% zgłasza problemy z erekcją, 72% uważa to za naturalną kolej rzeczy, a nie za zaburzenie możliwe do leczenia, u 60% wpływa to negatywnie na samoocenę, a aż 42% jawnie obawia się, że może to doprowadzić do rozpadu związku. Tylko 50% wie coś o środkach farmakologicznych i inhibitorach PDE5. 56 % polskich seniorek po 50 r. ż. uważa, że nie ma takiej granicy wiekowej, po której spada zainteresowanie seksem. Z powodu uwarunkowań kulturowych nie istnieją jednak jeszcze opracowane programy rehabilitacji seksualnej dla kobiet. Wykład składa się z dwóch części. Pierwsza z nich stanowi uzasadnienie potrzeby uwzględniania tematyki seksualnej w procesie rehabilitacji osób starszych. Druga jest poświęcona zagadnieniom związanym z charakterystyką potrzeb seniorów i seniorek w zakresie metod rehabilitacji seksualnej uwzględniających specyfikę typowych schorzeń wieku podeszłego.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *