Fizjoterapia Przyczyny i okoliczności urazów dzieci - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

V WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Tematy wiodące: Badania podstawowe w rehabilitacji i fizjoterapii Rehabilitacja w geriatrii Warszawa, 15 kwietnia 2011 r. - Przyczyny i okoliczności urazów dzieci


Agnieszka Parejko, Dominika Rolek, Jarosław Skuza, Klaudia Ślusarczyk

Przyczyny i okoliczności urazów dzieci
Studenckie Koło Naukowe Medycyny Ratunkowej Dzieci przy Zakładzie Psychologii Rehabilitacyjnej
i Pedagogiki Specjalnej, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Opiekun Koła: dr hab. Marianna Barlak

Wstęp. Panuje dość powszechnie pogląd na świecie, że dzieci doznają najwięcej urazów w szkole lub będąc pod opieką babci. Zapracowani rodzice nie pilnują swoich pociech, a te robią to, na co pozwoli im wyobraźnia. Zbyt duża liczba uczniów w klasie prowadzi z kolei do tego, że nauczyciele nie radzą sobie z ich dopilnowaniem, natomiast babcie rozpieszczają wnuki, zgadzając się prawie na wszystko. Dodatkowo rodzice niektórych dzieci pomniejszają problem korzystając z doświadczeń w wychowywaniu rodzeństwa poszkodowanego i zgłaszają się do lekarza w ostateczności. Celem badań było wykazanie gdzie i w jakich okolicznościach dochodzi do urazów dziecięcych. Materiał i metody. Badania zostały przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego, z wykorzystaniem autorskiej ankiety. Wyszczególniono 10 pytań, które pozwoliły na podział badanych ze względu na wiek i okoliczności doznanych urazów. Badania przeprowadzone zostały podczas przyjmowania pacjentów do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Dziecięcego im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza przy ulicy Niekłańskiej w Warszawie. Wyniki. Przeprowadzone badania wykazały, że najczęstsze okoliczności urazów zmieniają się wraz z
wiekiem dziecka. Najmłodsze dzieci zgłaszane są na SOR po przebytych wypadkach komunikacyjnych, dzieci w wieku przedszkolnym trafiają na SOR z bardzo różnych powodów. Natomiast wśród starszych dzieci, będących pacjentami SORu, dominują wypadki w szkole. Wniosek. 1. Opieka babci nie ma wpływu na częstość i przyczyny urazów dzieci w różnym wieku. 2. Badanie potwierdza tezę, że najwięcej wypadków wśród starszych dzieci ma miejsce w szkole lub innej instytucji sprawującej okresową opiekę.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *