Fizjoterapia Rehabilitacja pacjentów kardiologicznych - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

VII WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Temat wiodący: Badania podstawowe w rehabilitacji i fizjoterapii Warszawa, 19 kwietnia 2013 r. - Rehabilitacja pacjentów kardiologicznych


Patryk Gródek, Łukasz Maleńczuk
Rehabilitacja pacjentów kardiologicznych
 Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii i Rehabilitacji, Wrocławski Uniwersytet Medyczny 
Opiekun Koła: dr hab. n. med. Małgorzata Poprocka-Borowicz 
Wstęp. Rehabilitacja kardiologiczna to kompleksowy zespół działań ukierunkowany na powrót pacjenta do
określonej sprawności ruchowej, oraz reedukacja mająca na celu zminimalizowanie ryzyka kolejnego
epizodu chorobowego. Podstawowym elementem terapii jest szeroko pojęta kinezyterapia. Przeprowadza się
ją w formie wczesnej (etap I i II) oraz późnej (etap III). Celem pracy jest porównanie podstawowych
parametrów krążeniowych przed i po trzytygodniowej rehabilitacji.
Materiał i metody. Zbadano 40 pacjentów szpitala kardiologicznego w Rabce-Zdrój; w skład tej grupy
wchodziło 13 pacjentów po przebytym niedawno zawale, 13 osób po zabiegu kardiochirurgicznym oraz 14
osób z chorobą niedokrwienną serca (ch.n.s.) Średnia wieku to 66l ?21,5. Oceniano ciśnienie tętnicze (Bp)
krwi skurczowe i rozkurczowe oraz tętno (HR). Do opracowania danych empirycznych posłużono się
narzędziami statystycznymi: średnią arytmetyczną, odchyleniem standardowym oraz testami U MannaWhitney'a i Wilcoxona. Minimalny poziom istotności ustalono na poziomie p?0,05. 
Wyniki. Porównanie parametrów krążeniowych przed oraz po 3 tyg. reh. wykazało zmiany istotne
statystycznie Bp skurczowego (p?0,001). Porównanie w/w parametrów z dodatkowym podziałem na: 
- płeć; wykazało różnice istotna statystycznie dla mężczyzn (p?0,005). 
- przyczynę skierowania; wykazało różnice istotne statystycznie; Bp skurczowe w świeżym zawale serca
(p?0,001). Bp rozkurczowe w ch.n.s (p?0,02). HR w ch.n.s (p?0,001).
Wnioski. 1. Trzytygodniowa rehabilitacja na odpowiednim poziomie wpłynęła pozytywnie na proces
wracania do zdrowia. 2. Nastąpiło polepszenie wydolności krążeniowej pacjentów. 3. Odpowiednia porcja
wysiłku wpływa pozytywnie na zdrowie pacjenta, a w dłuższej perspektywie na jego życie. 

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *