Fizjoterapia Skuteczność wprowadzenia elementów koncepcji PNF w rehabilitacji u pacjenta po krwotocznym udarze - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Warszawa, 20 kwietnia 2012 r - Skuteczność wprowadzenia elementów koncepcji PNF w rehabilitacji u pacjenta po krwotocznym udarze


Mateusz Gęstwa

SKUTECZNOŚĆ WPROWADZENIA ELEMENTÓW KONCEPCJI PNF
W REHABILITACJI U PACJENTA PO KRWOTOCZNYM UDARZE MÓZGU
PO 7 LATACH OD WYSTĄPIENIA INCYDENTU CHOROBOWEGO.
OPIS PRZYPADKU.

Studenckie Koło naukowe Fizykoterapeutyczne "PHYSIS" , Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa 
w Jeleniej Górze 
Opiekunowie Koła: dr Iwona Demczyszak, dr Monika Sobolak, mgr Dorota Cichoń, mgr Joanna Spyrka

W  doniesieniu  opisano  przypadek  65-letniego  mężczyzny,  który  przebył  krwotoczny  udar  mózgu
w wieku 58 lat, skutkowało to hemiplegią lewostronną. Poprzednia rehabilitacja doprowadziła do uzyskania
kontroli nad lewą kończyną dolną oraz samodzielnego chodu bez zaopatrzenia ortopedycznego. Zaś koń-
czyna górna pozostała w ustawieniu spastycznym, bez żadnych ruchów celowych. Do oceny postępów rehabilitacji wykonywano chronologicznie zdjęcia. Dodatkowo używana była skala Ashwortha oraz Brunnstrom.
Pacjent był prowadzony indywidualnie z użyciem elementów PNF, które przyniosły bardzo widoczne efekty.
W tym przypadku standardowa kinezyterapia nie przyniosła dużych postępów w usprawnianiu.
Przez  okres  dwóch  miesięcy  (spotkania  2  razy  w  tygodniu  oraz  instruktaż  ćwiczeń  domowych),
zdołaliśmy osiągnąć uruchomienie kończyny górnej lewej. Pacjent potrafi świadomie kontrolować wyprost
stawu łokciowego w łańcuchu otwartym, jak również w łańcuchu zamkniętym. Możliwe jest zgięcie całej
kończyny górnej do kąta 60?, bez zwiększenia spastyczności w dłoni i bez kompensacji w obręczy barkowej.
Głównym  celem  pracy  jest  chęć  wykazania  różnicy  skuteczności  między  klasyczną  kinezyterapią
a  koncepcją  PNF w  usprawnianiu  pacjenta  po krwotocznym  udarze  mózgu.  Ciekawym  aspektem tego
przypadku jest bardzo długi okres od wystąpienia incydentu chorobowego (7 lat) i efekty jakie można było
osiągnąć po tylu latach. Uruchomienie lewej kończyny górnej było dużym zaskoczeniem dla terapeuty jak
i samego pacjenta.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *