Fizjoterapia Stosunek przyszłych fizjoterapeutów względem pacjentów wymagających opieki paliatywnej - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Warszawa, 20 kwietnia 2012 r - Stosunek przyszłych fizjoterapeutów względem pacjentów wymagających opieki paliatywnej


Małgorzata Sieczko, Klaudia Lalak

STOSUNEK PRZYSZŁYCH FIZJOTERAPEUTÓW WZGLĘDEM
PACJENTÓW WYMAGAJĄCYCH OPIEKI PALIATYWNEJ

Studenckie Koło Naukowe ?Rehabilitacja Ortopedyczna? przy Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii
Akademii  Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie WWFiS w Białej Podlaskiej
Opiekun Koła: dr Aleksandra Truszczyńska

Wstęp. Opieka paliatywna (wg WHO) jest aktywną, wszechstronną i całościową opieką nad pacjentami
chorującymi na nieuleczalne, postępujące choroby w końcowym okresie życia. Ważnym elementem w leczeniu jest rehabilitacja. Celem pracy było określenie stosunku przyszłych fizjoterapeutów względem w/w
pacjentów.
Materiał i metody. W badaniu wzięli udział studenci II i III roku fizjoterapii WWFiS w Białej Podlaskiej.
Odpowiedzi 50. ankietowanych przedstawiono w skalach odsetkowych.
Wyniki. 32% ankietowanych uważało, że pacjenci powinni być leczeni w hospicjum, ponieważ wg 82%
otrzymają  tam  fachową  opiekę,  natomiast  6%  stwierdziło,  że  nie  zajmą  szpitalnego  miejsca  osobom
z uleczalnymi schorzeniami. Według 96% studentów pacjenci potrzebują rehabilitacji. 60% ankietowanych
nie wyobrażało sobie zatrudnienia w hospicjum lub na oddziale paliatywnym. 70% badanych uważało, że
najtrudniejsze w pracy z pacjentem w stanie paliatywnym jest świadomość jego stanu, 14% zapach. 64%
studentów twierdziło, że nie są przygotowywani do takiej pracy. 62% uważało, że ich stosunek kształtuje się,
obserwując postawę prowadzących zajęcia. Określenie pacjenta słowem ?roślina? wg 4% jest prawidłowe
i nie ma w nim nic obraźliwego, z kolei wg 70% jest to niedozwolone.
Wnioski. 1. Studenci powinni być przygotowywani psychicznie i fizycznie do kontaktu z nieuleczalnie
chorymi pacjentami. 2. Odbiór jakościowy relacji z pacjentami osób prowadzących zajęcia dydaktyczne
może wpływać na stosunek przyszłych fizjoterapeutów do pacjentów wymagających opieki paliatywnej.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *