Fizjoterapia Trening marszowy jako forma rehabilitacji pacjentów z chromaniem przestankowym - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

VI Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Majówka Młodej Fizjoterapii” 24 maj 2013 Wrocław - Trening marszowy jako forma rehabilitacji pacjentów z chromaniem przestankowym


Trening marszowy jako forma rehabilitacji pacjentów z chromaniem przestankowym
Walking training as a form of rehabilitation in patients with intermittent claudication
Rosłoniec E., Konik A., Mika P.
Katedra Rehabilitacji Klinicznej, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Słowa kluczowe: chromanie przestankowe, trening marszowy.
Key words: intermittent claudication, walking training.
Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi TransAtlantic Inter-Society Consensus II nadzorowany trening
marszowy na bieżni jest niezbędną składową leczenia i standardowym postępowaniem w rehabilitacji
pacjentów z chromaniem przestankowym. Efektem treningu jest między innymi wydłużenie bezbólowego oraz
maksymalnego dystansu marszu. Obserwowana poprawa wynosi zazwyczaj ponad 100%.
Under the current TransAtlantic Inter-Society Consensus II guidelines, supervised treadmill walking training is an
essential component of treatment and standard practice in the rehabilitation of patients with intermittent claudication. The
training results i.a. in extending pain-free and maximum walking distance. The observed improvement is usually over
100%.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *