Fizjoterapia Upadek to nie przypadek - analiza występowania upadków i ich wpływ na aktywność ruchową - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

II Wiosna Z Fizjoterapią. Cykliczne sympozjum studenckich kół naukowych. Rehabilitacja w geriatrii. Aktywność rekreacyjna i sportowa osób w wieku podeszłym. Warszawa, 18 kwietnia 2008 r. - Upadek to nie przypadek - analiza występowania upadków i ich wpływ na aktywność ruchową


Anna Mierzwińska1, Anna Mosiołek1, Anna Stępień1, Marcin Plenzler1, Anna Rak1,
Małgorzata Fryszkowka1, Emilia Lewczuk2, Anna Słupik3
UPADEK TO NIE PRZYPADEK ? ANALIZA WYSTĘPOWANIA UPADKÓW I ICH WPŁYW
NA AKTYWNOŚĆ RUCHOWĄ W ZALEŻNOŚCI OD MIEJSCA ZAMIESZKANIA

1 Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii przy Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii
II Wydziału Lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Opiekun Koła: dr n. med. Dariusz Białoszewski
2 Zakład Rehabilitacji Instytutu Reumatologii w Warszawie
3 Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wstęp: Celem przeprowadzonych badań była analiza częstości występowania upadków, ich konsekwencji i ich wpływ na aktywność ruchową u osób po 65 r. ż. w zależności od miejsca zamieszkania. Materiał i metody: Badanie przeprowadzono losowo wśród 432 osób powyżej 65 r. ż. (wśród 235 mieszkańców m. st. Warszawy, małych i średnich miast - 85 oraz 112 mieszkańców terenów wiejskich). Badana grupa składała się z 294 kobiet i 138 mężczyzn.W grupie tej odnotowano problemy zdrowotne dotyczące wzroku, słuchu równowagi i trudności z chodzeniem. Badanie oparte było o anonimową ankietę zawierającą 14 pytań dotyczących przyczyn i bezpośrednich skutków upadków. Wyniki: Upadkom uległo 78% mieszkańców dużej aglomeracji miejskiej (183), 76% zamieszkujących małe i średnie miasta (65 osób) oraz 89% (100 osób) z terenów wiejskich. Do złamania doszło odpowiednio u 43%, 37% i 56% osób. Upadek występował najczęściej na zewnątrz budynku (na ulicy lub w ogrodzie). W grupie osób mieszkających na wsi stosunkowo często dochodziło również do upadku w mieszkaniu. W wyniku upadku nastąpiło istotne obniżenie aktywności fizycznej ze średniej do małej (p < 0,05). W grupie, która uległa upadkowi, 30% badanych miało zdiagnozowaną osteoporozę. Wnioski: 1. Występowanie upadków było w badanej grupie istotnym problemem i dotyczyło ok. 81% ankietowanych. 2. Groźną konsekwencją upadków były częste złamania, które wystąpiły średnio u połowy badanych osób. 3. W badanej grupie upadek w sposób istotny zmniejszył aktywność ruchową. Najczęstszą wymienianą przyczyną obniżenia aktywności ruchowej był lęk przed ponownym upadkiem

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *