Fizjoterapia Wiedza społeczeństwa na temat sportu osób niepełnosprawnych - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Warszawa, 20 kwietnia 2012 r - Wiedza społeczeństwa na temat sportu osób niepełnosprawnych


Miłosz Szymański, Grzegorz Sulik

WIEDZA SPOŁECZEŃSTWA NA TEMAT SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Student Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

Opiekun pracy: mgr Sylwia Mizia

Wstęp. W  Polsce  żyje  obecnie  5,456,000  osób  niepełnosprawnych  według  kryterium  prawnego  lub
biologicznego, co stanowi aż 13% całego społeczeństwa. Tylko 1,3% z nich podejmuje aktywność fizyczną.
Celem pracy było poznanie stanu wiedzy społeczeństwa o sportach jakie uprawiają niepełnosprawni
i zróżnicowanie tej wiedzy w zależności od czynników społeczno-demograficznych.
Materiały  i  metody. Badanie  wykonano  od  stycznia  do  lutego  2012  roku  na  terenie  województw
mazowieckiego, śląskiego, dolnośląskiego i opolskiego. Grupę badaną stanowiło 250 osób, które poddano
badaniu metodą wywiadu bezpośredniego z użyciem kwestionariusza, zawierającego pytania zamknięte,
mające  scharakteryzować  grupę,  oraz  pytania  otwarte  weryfikujące  wiedzę  na  temat  sportów  dla
niepełnosprawnych.  Analizę  statystyczną  przeprowadzono  przy  użyciu  testu  chi-kwadrat  oraz  testu  Q
Cochrana. Błąd I rodzaju ustalono na poziomie 0.05.
Wyniki. 63% badanych zapytanych o sport uprawiany przez niepełnosprawnych wskazywało koszykówkę,
44% pływanie, 38% lekką atletykę, a 26% szermierkę. Poniżej 2% odpowiedzi dotyczyło takich dyscyplin
jak: boccia, curling, goalball i waterpolo. Żadnego sportu nie wymieniło 2% ankietowanych z kategorii
wiekowej 18-28 lat i 27% z kategorii >50 lat (p<0.001). Najlepszych odpowiedzi udzielili respondenci
deklarujący wykształcenie średnie oraz wyższe (p<0.001), najsłabszych mieszkańcy wsi (p=0.004). Osoby
z niepełnosprawnością umysłową ?nie mogą? lub ?chyba nie mogą? uprawiać sportu zdaniem 72% badanych, osoby niewidome zdaniem 47%, osoby niesłyszące zdaniem 11%, a osoby z upośledzeniem narządu
ruchu według 10% (p<0.001).
Wnioski. 1. Koszykówka  jest  najpowszechniej  znanym  sportem uprawianym przez  niepełnosprawnych.
2. Zdaniem respondentów najmniejsze możliwości na uprawianie sportu mają osoby z niepełnosprawnością
umysłową oraz niewidomi. 3. Mieszkańcy miast oraz posiadacze średniego lub wyższego wykształcenia
charakteryzują się większą wiedzą o sporcie niepełnosprawnych niż reszta społeczeństwa.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *