Fizjoterapia Wolontariat studentów kierunku Fizjoterapia w procesie realizacji instytucjonalnych projektów - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

VII WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Temat wiodący: Badania podstawowe w rehabilitacji i fizjoterapii Warszawa, 19 kwietnia 2013 r. - Wolontariat studentów kierunku Fizjoterapia w procesie realizacji instytucjonalnych projektów


Paula Lisowska, Krzysztof Psota
Wolontariat studentów kierunku Fizjoterapia w procesie realizacji
instytucjonalnych projektów wspomagania rozwoju i usprawniania dziecka
Studenckie Koło Naukowe ?Fizjoterapeuci?, Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
Opiekun Koła: dr Iwona Stanisławska
Opiekun naukowy badania: dr Beata Żelazko
Wstęp i cel. Wolontariat, czyli dobrowolna i bezpłatna praca stanowi dla instytucji jedną z form
pozyskiwania specjalistycznej wiedzy i kompetencji, zaś dla studenta sposób zdobywania doświadczenia
zawodowego. Celem badania było: po pierwsze, ustalenie zakresu i stopnia wykorzystania formuły
wolontariatu przez instytucje realizujące projekty wspomagania i rozwoju dziecka, po drugie określenie roli
studentów fizjoterapii jako wolontariuszy uczestniczących w realizacji tychże projektów.
Materiał i metody. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego opartą na ankiecie oraz metodę analizy
dokumentacji. Badaniem objęto 100 celowo dobranych instytucji (reprezentujących fundacje/stowarzyszenia,
przedszkola/żłobki oraz placówki świadczące usługi medyczne), przy czym materiał badawczy pozyskano
z 30. Analiza statystyczna uzyskanych danych obejmowała: obliczenia frakcji (% całości), wskazanie
częstości występowania zjawiska, określenie związku pomiędzy cechami badanej zbiorowości oraz
wskazanie dominanty.
Wyniki. Zaangażowanie studentów w pracę społeczną w ramach realizacji instytucjonalnych projektów
wspomagania i rozwoju dziecka w Polsce jest duże bowiem ok. 80% przebadanych instytucji korzystało
z wolontariatu osób kształcących się w szkołach wyższych. Blisko 1/3 respondentów ?zatrudniała?
studentów kierunku fizjoterapia, ale stanowili oni niezbyt liczną grupę wśród wolontariuszy uczestniczących
w projektach (udział tej grupy w ogólnej liczbie wolontariuszy wynosił nie więcej niż 10%). Zaobserwowano
istotne różnice pomiędzy badanymi grupami instytucji ? z wolontariatu częściej korzystały fundacje, częściej
także angażowały studentów kierunku fizjoterapia. Studenci fizjoterapii dobrze wypadali w ocenie wiedzy,
umiejętności i cech psychofizycznych, nieco gorzej zaś w ocenie kreatywności i innowacyjności.
Wnioski. 1. Brak znajomości ustawy regulującej kwestię wolontariatu oraz obawa przed dodatkowymi
obowiązkami sprawozdawczymi ogranicza zastosowanie wolontariatu studenckiego, w tym wolontariatu
osób kształcących się na kierunku fizjoterapia. 2. Nie postrzega się wolontariatu studentów fizjoterapii jako
możliwości zwiększenia skuteczności działania instytucji w obszarze rehabilitacji dzieci. 3. Istnieje potrzeba
badania skłonności studentów kierunku fizjoterapia do korzystania z wolontariatu.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *