Fizjoterapia Wpływ aktywności fizycznej na poziom depresji u kobiet w wieku emerytalnym ze schorzeniami - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

IV Wiosna z Fizjoterapią Cykliczne Sympozjum Studenckich Kół Naukowych nt. Badania podstawowe w rehabilitacji i fizjoterapii Rehabilitacja w geriatrii Warszawa, 16 kwietnia 2010 r. - Wpływ aktywności fizycznej na poziom depresji u kobiet w wieku emerytalnym ze schorzeniami


Małgorzata Anna Groszek

Wpływ aktywności fizycznej na poziom depresji u kobiet w wieku emerytalnym ze schorzeniami narządu ruchu

Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Patofizjologii, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
Opiekun Koła: dr Marek Łyp

Wstęp. Smutek, zobojętnienie, niepokój i lęk to tylko niektóre z objawów depresji, która u osób w wieku starszym jest zjawiskiem powszechnym. Według wielu badań problem depresji o różnym nasileniu dotyka 30% osób starszych. Z drugiej strony systematyczne uprawianie ćwiczeń fizycznych, poprzez procesy biologiczne wpływa na poprawę nastroju i skutecznie może niwelować negatywne objawy depresji. Celem pracy było zbadanie wpływu aktywności fizycznej na poziom depresji u kobiet w wieku emerytalnym z dolegliwościami narządu ruchu.
Materiał i metoda. Grupę badaną stanowiło 61 kobiet w wieku 71?9,67 (59?88 lat). Wszystkie kobiety w badanej grupie zgłaszały dolegliwości bólowe ze strony narządu ruchu. Poziom depresji został ustalony za pomocą Skali Depresji Becka. Aktywność fizyczna była oceniana na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród badanych kobiet. Analiza statystyczna dokonana została przy użyciu programu MS Excel.
Wyniki. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że częstość występowania objawów depresji w grupie z małą aktywnością fizyczną stanowi 67% kobiet. W grupie kobiet, które podejmowały umiarkowaną aktywność fizyczną objawy depresji wystąpiły u 43% kobiet, natomiast w grupie pacjentek z dużą aktywnością u 47%.
Wnioski. 1. Stwierdzono zależność pomiędzy aktywnością fizyczną a częstością występowania objawów depresji w badanej grupie. 2. W grupie podejmującej umiarkowaną i dużą aktywność, częstość występowania objawów depresji była mniejsza niż w grupie kobiet podejmujących małą aktywność fizyczną.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *