Fizjoterapia Wpływ ćwiczeń oddechowych na ruchomość klatki piersiowej u pacjentów po operacji kardiochirurgicznej - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

VII WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Temat wiodący: Badania podstawowe w rehabilitacji i fizjoterapii Warszawa, 19 kwietnia 2013 r. - Wpływ ćwiczeń oddechowych na ruchomość klatki piersiowej u pacjentów po operacji kardiochirurgicznej


Agnieszka Obrębska1 , Elżbieta Trafalska2
Wpływ ćwiczeń oddechowych na ruchomość klatki piersiowej u pacjentów
po operacji kardiochirurgicznej. Badanie pilotażowe
1 Kierunek Fizjoterapia Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2 Zakład Higieny Żywienia i Epidemiologii Katedry Higieny i Epidemiologii Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi ? Opiekun naukowy pracy
Wstęp. Ćwiczenia oddechowe stosuje się w celu przewietrzania większej powierzchni płuc, dotlenienia
organizmu, wzmocnienia mięśni oddechowych, nauczenia oddychania konkretnym torem oddechowym
i zwiększenia ruchomości klatki piersiowej. Celem pracy było określenie wpływu ćwiczeń oddechowych na
ruchomość klatki piersiowej.
Materiał i metody. Badaniem objęto grupę 30 osób po przebytej operacji kardiochirurgicznej, które były
poddane stacjonarnej rehabilitacji kardiologicznej w Ośrodku Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej
w Łodzi. Zgodnie z programem rehabilitacji kardiologicznej, ćwiczenia oddechowe wykonywane są 2 razy
dziennie przez 6 dni w tygodniu. Pomiarów ruchomości klatki piersiowej (z dokładnością do 0,5 cm)
dokonano za pomocą centymetrowej taśmy mierniczej dwukrotnie: przed oraz po zakończeniu wczesnej
rehabilitacji kardiologicznej, na wysokości linii pachowej (4 żebra) oraz na wysokości dolnych żeber.
Uzyskane dane opracowano statystycznie przy pomocy programu ?STATGRAPHICS? Plus 5, oceniając je
pod względem normalności rozkładu. Wyniki poddano analizie statystycznej testem t Studenta dla prób
zależnych, przyjmując za istotny statystycznie poziom p<0,05.
Wyniki. Przed rehabilitacją średnia ruchomość klatki piersiowej na wysokości linii pach wyniosła
4,4?2,04cm , a po 5,7?2,6 ; p<0,001, a na linii dolnych żeber wyniosła 4,1?1,96 cm, zaś po rehabilitacji
5,2?2,3cm; p<0,001.
Wnioski. 1. Ruchomość klatki piersiowej zwiększa się pod wpływem systematycznego stosowania ćwiczeń
oddechowych w ramach programu rehabilitacji kardiologicznej. 2. Uzyskane wyniki uzasadniają
wykonywanie ćwiczeń oddechowych w procesie rehabilitacji kardiologicznej u pacjentów po zabiegach
kardiochirurgicznych.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *