Fizjoterapia Wpływ dolegliwości bólowych kręgosłupa na aktywność fizyczną i satysfakcję życiową osób pracujących - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Warszawa, 20 kwietnia 2012 r - Wpływ dolegliwości bólowych kręgosłupa na aktywność fizyczną i satysfakcję życiową osób pracujących


Emilia Gnus1, Monika Miler2

WPŁYW DOLEGLIWOŚCI BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA NA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ I 
SATYSFAKCJĘ ŻYCIOWĄ OSÓB PRACUJĄCYCH
W ZAWODZIE PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO.
DONIESIENIE WSTĘPNE.
1
 Studenckie Koło Naukowe ?SPARTAKUS? Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii w Poznaniu
Opiekun Koła: mgr Monika Miler
2
 Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu

Wstęp. Dolegliwości bólowe kręgosłupa uważane są za istotny problem zdrowia publicznego. Jak podają
statystyki, na całym świecie 60-80% populacji cierpi z powodu bólu kręgosłupa. Celem pracy było zbadanie
wpływu dolegliwości bólowych kręgosłupa lędźwiowego na aktywność fizyczną i satysfakcję życiową wśród
przedstawicieli handlowych.
Materiał i metody. W badaniach uczestniczyło 23 przedstawicieli handlowych (3 kobiety i 17 mężczyzn),
którzy podzieleni  zostali  na  dwie  grupy w  zależności  od  ?stopnia  niepełnosprawności?.  Wykorzystane
zostały następujące kwestionariusze: Indeks Oswestry, skrócona wersja Międzynarodowego Kwestionariusza
Aktywności Fizycznej (IPAQ) oraz Kwestionariusz Satysfakcji życiowej LiSat-9. Do analizy statystycznej
wykorzystano średnią arytmetyczną, test t-Studenta, oraz korelację Pearsona.
Wyniki. Poziom satysfakcji życiowej wśród osób ze ?znaczną niepełnosprawnością? był niższy aniżeli wśród
osób z ?niepełnosprawnością nieznaczną? (?=4,5 vs. ?=4,85). Istotna statystycznie różnica między grupami
(p<0.05) wystąpiła w kontaktach z przyjaciółmi i znajomymi. W odniesieniu do aktywności fizycz-nej osoby
ze ?znaczną niepełnosprawnością? więcej godzin poświęcały na umiarkowaną aktywność fizyczną (?=3,25),
zaś osoby ze ?nieznaczną niepełnosprawnością? na intensywną aktywność fizyczną (?=3,06).
Wnioski. 1. Dolegliwości bólowe kręgosłupa osób pracujących w zawodzie przedstawiciela handlowego
mogą wpływać na obniżenie poziomu ich satysfakcji życiowej oraz na mniejsze zaangażowanie w intensywną aktywność fizyczną. 2. Uzyskane wyniki stanowią podstawę do podjęcia badań na liczniejszej grupie
przedstawicieli handlowych.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *