Fizjoterapia Wpływ elektrostymulacji przepony na wybrane parametry oddechowe oraz wartości maksymalnego ciśnieni - Fizjoterapiaonline.pl

Materiały multimedialne

//pokaż wszystkie // wstecz

Fizjoterapia

pomniejszpowiększ

VI Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Majówka Młodej Fizjoterapii” 24 maj 2013 Wrocław - Wpływ elektrostymulacji przepony na wybrane parametry oddechowe oraz wartości maksymalnego ciśnieni


Wpływ elektrostymulacji przepony na wybrane parametry oddechowe oraz wartości maksymalnego
ciśnienia wdechowego i wydechowego
Effect of electrical stimulation of the diaphragm on selected respiratory parameters and the values of maximum inspiratory
and expiratory pressure
Rojek M., Stodolna M., Tartak P., Laber W.T., Majewska-Pulsakowska M.
Katedra Fizjoterapii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Słowa kluczowe: elektrostymulacja, przepona, studenci.
Key words: electrostimulation, diaphragm, students.
Czynność przepony ma znaczący wpływ na wartości parametrów oddechowych. Jedną z metod
oddziaływania na ten mięsień, wchodzącą w zakres rehabilitacji pulmonologicznej, jest zabieg
elektrostymulacji. Celem pracy była ocena wpływu elektrostymulacji przepony na wartości parametrów
oddechowych oraz siłę przepony, a także jego popularyzacja. W badaniu wykorzystano elektrostymulację
metodą dwubiegunową przy pomocy prądów Kotza. Dla oceny efektów terapii wykonano badania
spirometryczne. Pacjenci odczuwali subiektywną poprawę komfortu oddychania. Stwierdzenie skuteczności tej
terapii u ludzi zdrowych dałoby podstawę do stosowania jej u chorych, jako element kompleksowej
rehabilitacji pulmonologicznej.
The activity of the diaphragm has a significant impact on the respiratory parameters. One of the methods of affecting
the muscle, within the scope of pulmonary rehabilitation is electrostimulation of the diaphragm. The study was aimed at
evaluation of the impact of the diaphragm electrostimulation on the respiratory parameters and the strength of diaphragm
as well as popularization of the procedure. The bipolar method of electrostimulation with Kotz currents was applied in the
study. The spirometry was used in order to evaluate the effects of the therapy. The patients experienced a subjective
improvement of breathing comfort.

Komentarze

brak komentarzy, skomentuj jako pierwszy

Dodaj komentarz
Treść: *
Autor: *